Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Consiliul de administratie

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR CRT Numele   Instituţia reprezentatăîn Consiliul de adm. Funcţia (în cadrul instituţiei pe care o reprezintă)
1 SZAZS EDIT MELINDA Colegiul Tehnic Turda Director –Preşedinte de sedinta C.A.
2 PLEȘOIU VIORICA Colegiul Tehnic Turda Director Adj.
3 BĂRAŞ CIPRIAN-DORIN Colegiul Tehnic Turda Prof.
4  BOARU MARIANA-DORINA Colegiul Tehnic Turda Prof./Consilier educativ
5 GROZA ANNAMARIA Colegiul Tehnic Turda Prof.
6 NEAGU RĂZVAN-MIHAI Colegiul Tehnic Turda Prof.
7 COSTEA ANCA-NADIA Consiliul Local Turda Reprezentant Consiliu Local
8 VANCEA MONICA-LAURA Consiliul Local Turda Reprezentant Consiliu Local
9 POPESCU ALIN CAA Turda ReprezentantAgent Economic
10   KOTI MONIA-OANA Primaria Turda Reprezentant Primar
11 TODEA DOREL SC Cabriolet ReprezentantAgent Economic
12 MIRON DENIS PETRU Elev Colegiul Tehnic Reprezentant elev
13          CONSTANTINESCU DANIELA Comitetul de Părinţi Părinte

Graficul și tematica ședințelor ordinare

 Consiliu de Administrație – an școlar 2022 – 2023

 

Nr. crt. Data/ luna Ordinea de zi: Modalități de realizare/Observații*
1.      septembrie 2022
 • Aprobarea planului de încadrare a  personalului didactic. Desemnarea profesorilor diriginți. Repartizarea sălilor de clasă
 • Stabilirea componenței și a responsabilităților în cadrul comisiilor metodice din școală
 • Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic și didactic auxiliar
 • Aprobare R.O.I./R.O.F.U.I.P./ P.A.S./ programe școlare/ scheme orare/ orar/ organigramă/ fișe de post
 • Aprobarea formațiunilor de studiu/ repartizarea sălilor de clasă
 • Aprobarea perioadei de desfășurare a  săptămânii ”Școala Altfel” și ”Săptămâna verde”
 • Prezentarea noilor membri alesi/desemnați  în C.A. conform Metodologiei cadru de organizare și funcționare
 • Aprobare tematică/grafic desfășurare ședințe CA an școlar 2022 – 2023
 • Aprobare orar
 • Aprobarea graficului cu serviciul pe școală
 • Diverse*
Plan de încadrare aprobat/ decizii de încadrare

 

Hotărâre privind calificativele acordate

Hotărâre privind formațiunile de studiu (liste elevi)

R.O.I./R.O.F.U.I.P./Cod de etică/ P.D.I./ programe școlare/ scheme orare/ orar/organigramă/fișe de post, aprobate

Nota responsabilități ROF (componența nominală a comisiilor), aprobată

Programul cadru pentru săptămâna ”Școala Altfel” și ”Săptămâna verde” aprobat

Grafic serviciu pe școală/orar aprobat

  octombrie 2022
 • Validarea raportului privind starea și calitatea activităţii din unitate  pentru anul şcolar    2021 – 2022
 • Validarea raportului  anual de evaluare internă a calităţii 2021 – 2022
 • Aprobarea Planului de îmbunătățire a calității educației
 • Aprobarea planului managerial/operațional pentru anul școlar 2022 – 2023
 • Aprobarea graficului activităților educative extrașcolare
 • Avizarea statelor de funcții pentru anul școlar curent
 • Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă
 • Aprobarea fișelor de evaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar (an școlar 2022 – 2023)
 • Aprobarea burselor școlare

·       Diverse*

Existența graficului CA/ componenței CA în dosar

 

Raport de activitate validat

Raportul CEAC validat

Raportul general validat

Planul managerial aprobat

Planul de îmbunătățire CEAC, aprobat

Statele de funcții se aprobă de către ISJ

Graficul activităților educative extrașcolare aprobat

Graficul de efectuare a concediului de odihnă, aprobat

Hotărâre privind acordarea burselor

Fișele de evaluare aprobate

2.      noiembrie 2022
 • Analiza resurselor materiale şi financiare în vederea finalizǎrii achiziţiilor şi reparaţiilor planificate pentru anul în curs
 • Aprobarea planurilor de dotare pe comisii
 • Dezbaterea și aprobarea Proiectului de buget / Avizarea planului de investiții
 • Aprobarea propunerii pentru planul de școlarizare – an școlar 2022 – 2023
 • Diverse*
Grila avizată/ Hotărâre privind lucrările de reparații și achiziții

 

Proiect de buget aprobat

Planuri de dotare/referate de necesitate aprobate

Propunere plan de școlarizare aprobat

3.      decembrie 2022
 • Analiza rapoartelor de monitorizare ale comisiilor și aprobarea planurilor de remediere ale deficiențelor constatate
 • Aprobarea proiectului de încadrare
 • Diverse*

Planuri de remediere, aprobate

Proiect de încadrare aprobat

Decizia Comisiei de Examen/Simulare

4.      ianuarie 2023 ·       Validarea Raportului de activitate al departamentului de contabilitate

 

·       Avizarea execuției bugetare

·       Aprobarea proiectului de încadrare

·       Aprobarea graficului de efectuare a concediilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

·       Acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic

·       Aprobarea cererilor de completare de catedrǎ/suplinire prin continuitate pentru anul şcolar urmǎtor, diminuare normă

·       Diverse*

Proiectul încadrării aprobat

 

Graficul concediilor aprobat

Hotărâri privind cererile de completare/suplinire

Hotărâre privind acordarea calificativelor

Execuție bugetară avizată

5.       februarie 2023 ·       Aprobarea Comisiei de revizuire a P.A.S. și a Comisiei de elaborare a ofertei școlii

 

·       Mobilitate cadre didactice

·       Aprobarea Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat

·        Diverse*

Deciziile de constituire a comisiilor

 

Hotărâri privind cererile de completare/suplinire

6.      martie  2023 ·       Analiza rezultatelor obținute la examenul de Simulare bacalaureat și aprobarea măsurilor de remediere

 

·       Mobilitate cadre didactice

·       Diverse*

Plan de măsuri avizat

 

Decizia de constituire a comisiei

7.      aprilie 2023 ·       Aprobarea calificativelor parţiale pentru cadrele didactice suplinitoare

 

·       Aprobarea dosarelor Gradaţiei de merit

·       Mobilitate cadre didactice

·       Analiza activităţii comisiilor metodice­/ catedrelor – analiză chestionare CEAC/SCIM

·       Analiza resurselor materiale şi financiare necesare achiziţiilor/investițiilor şi reparaţiilor planificate pentru anul în curs

·       Diverse*

Hotărâre privind calificativele

 

Hotărâre privind aprobarea dosarelor pentru obținerea gradațiilor de merit

Raport  sinteză CEAC/SCIM; hotărâre privind măsurile

Buget aprobat; lista preliminară a  achiziţiilor/investițiilor şi reparaţiilor

8.      mai 2023 ·       Aprobarea Comisiei de organizare a examenului de Bacalaureat și a Comisiei de admitere

 

·       Mobilitate cadre didactice

·       Prezentarea ofertei şcolare pentru anul          2023 – 2024

·       Diverse*

Deciziile de constituire a comisiilor

 

Hotărâre privind adoptarea Ofertei școlare

9.      iunie 2023 ·       Analiza activităţii comisiilor metodice­/ catedrelor

 

·       Mobilitate cadre didactice

·       Stabilirea perioadelor concediilor de odihnă (dacă sunt modificări), repartizarea sarcinilor pe perioada vacanţei

·       Aprobarea programului de activitǎţi pentru sfȃrşitul de an şcolar

·       Stabilirea şi aprobarea măsurilor organizatorice pentru încheierea anului şcolar

·       Analiza resurselor materiale şi financiare în vederea finalizǎrii achiziţiilor şi reparaţiilor planificate pentru anul în curs; Stabilirea principalelor lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru perioada vacanței

·       Diverse*

Grila de monitorizare completată

 

Hotărâre privind acordarea concediilor

Hotărâre privind activitățile finalului de an școlar

Hotărâre privind lucrările din perioada vacanței

10.   iulie  2023 ·       Stabilirea graficului examenelor de corigenţă

 

·       Stabilirea comisiilor de examen la corigenţe

·       Validarea raportului la învăţătura şi disciplină  pentru anul școlar 2022 – 2023

·       Diverse*

Existența graficului

 

Decizie de constituire a comisiei

11.   august 2023 ·       Analiza portofoliilor cadrelor didactice și a dosarelor comisiilor metodice

 

·       Analiza stadiului pregătirilor pentru noul an şcolar; raport al lucrărilor desfășurate/finalizate

·       Stadiul bazei materiale pentru anul şcolar     2023 – 2024; informare

·       Aprobarea calificativelor (cadre didactice) pentru anul școlar 2022 – 2023

·       Diverse*

Grila de verificare completată

 

Raport privind stadiul lucrărilor realizate

Hotărâre privind calificativele

 

director ,SZASZ EDIT MELINDA