Get Adobe Flash player
aprilie 2018
L Ma Mi J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Daily Archives: aprilie 25, 2018

COLEGIUL TEHNIC TURDA – SINGURA SCOALA CARE A AVUT PREMII (DOUA LOCURI II) DIN JUD CLUJ LA CONCURSUL DE FIZICA “ŞTEFAN PPROCOPIU” AL ELEVILOR ROMANI DE PRETUTINDENI

Din cei 18 elevi care au reprezentat judetul Cluj la Concursul de fizica “Ştefan Procopiu”al elevilor romani de pretutindeni singurele premii castigate au fost de la Colegiul Tehnic din Turda si anume:

Clasa a IX-a ARKOSI ARPAD CSABA -PREMIUL II NATIONAL

Clasa a XII-a BOGDAN DRAGOS AUREL – PREMIUL II NATIONAL

diploma fizica procopiu 1 diploma fizica procopiu

eLEVII AU FOST PREGATITI DE DOAMNA PROFESOR ILIE LAVINIA

Concursul de fizica “Ştefan Procopiu”al elevilor romani de pretutindeni a fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi este organizat de Cercul profesorilor de fizică “Ştefan Procopiu”.
2. În funcţie de conţinutul programei de fizică şi a numărului anual de ore, concursul se desfăşoară pe trei secţiuni şi două subsecţiuni:
Secţiunea I. Filiera tehnologică – profilul tehnic;
Secţiunea II. Filiera tehnologică – profilele: resurse naturale şi protecţia mediului şi servicii, Filiera vocaţională – profilele: pedagogic (specializările: mediator şcolar, educator-puericultor şi instructor de educaţie extraşcolară); teologic şi sportiv şi Filiera teoretică (specializările: filologie şi ştiinţe sociale)
Secţiunea III. Filiera teoretică (specializările: matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii) şi Filiera vocaţională – profilul militar (specializarea matematică-informatică);
Precizare: Pentru fiecare subsecţiune se întocmeşte un clasament separat
3..Concursul se organizează pe următoarele etape:
a) locală;
b) judeţeană;
c) interjudeţeană
Datele de desfăşurare sunt prevăzute in Anexa I.
4. La etapa judeţeană vor participa cate 16 elevi din fiecare liceu, în principiu cate 4 din fiecare an de studiu, la fiecare secţiune.
La etapa interjudeţeană vor participa câte 12 elevi din fiecare judeţ, (în principiu cate 3 din fiecare an de studiu), la fiecare secţiune, însoţiţi de 1 – 2 profesori. Echipa fiecărui judeţ va cuprinde şi 1-4 profesori care vor face parte din comisiile de analiza a subiectelor şi de corectare.
Organizatorul poate stabili un număr mai mare sau mai mic (dar nu mai mic de 8 la fiecare secţiune) de participanţi cu condiţia respectării proporţiilor stabilite de numerele subliniate. Dacă dintr-un judeţ sunt participanţi la fiecare secţiune şi la o secţiune numărul de participanţi este mai mic decât cel stabilit, numărul de participanţi la o altă secţiune poate fi mărit, cu condiţia ca numărul total de participanţi din judeţul respectiv să nu depăşească 36.
Listele cu participanţi vor fi trimise organizatorului şi vor cuprinde obligatoriu nota obţinută la etapa judeţeană şi numele profesorului care a pregătit elevul. Listele vor fi semnate de director (la etapa judeţeană) şi de inspectorul de specialitate (la etapa interjudeţeană).

5. Concursul este coordonat de Comisia centrală, care funcţionează după un regulament propriu. Comisia centrală are drept atribuţie principală supravegherea respectării regulamentului. De asemeni, Comisia centrală confirmă judeţul în care se desfăşoară etapa naţională până cel târziu la 31 ianuarie.
Organizatorul etapei naţionale este obligat să trimită, până la 15 februarie, invitaţiile de participare, la toate judeţele. În invitaţii va fi inclusă, obligatoriu, o trimitere la regulamentul aprobat de Comisia centrala. În caz contrar, Comisia centrala poate alege un alt judeţ organizator.
În anii a căror ultima cifra este 0 sau 5, etapa naţională se organizează în judeţul Iaşi.
6. Pentru etapa locala şi judeţeană, preşedintele concursului este inspectorul de fizică din judeţul respectiv. Fiecare secţiune are un director executiv.
7. Pentru etapa naţionala, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar din judeţul Iaşi, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar din judeţul gazda şi o personalitate aleasă de organizator sunt preşedinţi de onoare ai Concursului, iar inspectorul de fizica din judeţul organizator este preşedinte executiv. Fiecare secţiune este coordonata de un director executiv. Unul din directorii executivi este director general executiv.
Facultăţile care înscriu premianţii la concursul de fizica “Ştefan Procopiu” fără concurs de admitere desemnează câte un cadru didactic universitar în calitate de consilier ştiinţific al Concursului.
8. Modul de desfăşurare a concursului pentru fiecare secţiune este prevăzut in Anexa II, care face parte integranta din prezentul Regulament.
9. Materia din care se aleg subiectele este prevăzută în Anexa III care face parte din prezentul regulament.
10. Subiectele de la etapa locala sunt avizate de către inspectorul de specialitate.
Subiectele de la etapa judeţeana şi naţională sunt stabilite de o Comisie de analiză a subiectelor, alcătuita din 12 membri la fiecare secţiune. La etapă naţională, lista membrilor Comisiilor de analiză a subiectelor trebuie confirmată de membrii Comisiei centrale prezenţi. Din comisia de analiză a subiectelor la o clasa nu poate face parte un profesor care are elevi în concurs din acea clasa. Abaterile de la aceasta regula vor fi sancţionate cu descalificarea elevilor respectivi.
În cazuri bine justificate, Comisia centrală poate face excepţie de la această regulă.
Alegerea subiectelor va avea loc în ziua concursului, dintre propunerile făcute de profesorii de fizica din liceele participante (la etapa judeţeană) sau de delegaţii judeţelor (la etapa naţională). Din acest motiv, profesorii însoţitori sunt rugaţi să prezinte propuneri de subiecte în următoarele condiţii:
– subiectele vor fi redactate în Word, fără diacritice;
– subiectele vor cuprinde obligatoriu numele autorului, rezolvarea şi baremul;
– subiectele vor fi trimise la adresa de e-mail precizată de organizator.
În cazuri excepţionale, Comisia de analiza a subiectelor poate propune subiecte. Numărul problemelor pentru fiecare clasă se stabileşte de către Comisia de analiză a subiectelor în funcţie de gradul de dificultate.
In prima ora de concurs, Comisia de analiza a subiectelor poate schimba subiectele formulate necorespunzător cu eventuala prelungire a timpului de lucru.
11. Supravegherea si corectarea se vor face de către o comisie formata din profesori din judeţul organizator şi din profesorii delegaţi din alte judeţe.
Repartizarea va fi făcută de către Comisia de analiza a subiectelor. Fiecare teză va fi corectată de doi profesori, care să nu fie din aceeaşi şcoală, la etapa judeţeană, sau din acelaşi judeţ, la etapa naţională. Fiecare subiect se notează de la 10 la 1 cu excepţia celor de istorie a fizicii româneşti şi de utilizare a calculatorului în fizică. Dacă diferenţa dintre notele acordate este mai mare de un punct, Comisia de analiza a subiectelor va decide asupra notei finale.
12. Eventualele contestaţii se adresează în scris directorului executiv al secţiunii. Recorectarea tezelor contestate se face de către Comisia de analiza a subiectelor în prezenţa profesorilor care au corectat iniţial. Dacă elevul care depune contestaţie doreşte, poate discuta cu Comisia de analiza a subiectelor. Notele la contestaţie sunt definitive.
13. Premiile se vor acorda, pentru fiecare secţiune şi an de studiu, astfel:

– premiul I – pentru un punctaj mai mare sau egal cu 95% din media celor mai mari trei note;
– premiul II – pentru un punctaj mai mare sau egal cu 90% din media celor trei note;
– premiul III – pentru un punctaj mai mare sau egal cu 80% din media celor trei note;
– menţiune – pentru un punctaj mai mare sau egal cu 65% din media celor trei note.

Numărul premiilor si menţiunilor la o clasa a unei secţiuni nu poate fi mai mare de 60% din numărul participanţilor.
Dacă numerele calculate din procentajele de mai sus sunt fracţionare, numărul premianţilor se obţine prin rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.
14. Asociaţiunea Astra acorda premii speciale concurenţilor care au obţinut cea mai mare nota la fiecare subiect.
15. Comisia centrala acorda diplome de onoare, diplome de excelenţă şi diplome de merit şi poate aviza acordarea unor premii speciale, cu condiţia existenţei unor regulamente de acordare.
16. Prezentul Regulament poate fi modificat numai de Cercul profesorilor de fizica “Ştefan Procopiu”, la propunerea oricărui participant la concurs. Propunerile se adresează Comisiei Centrale. Modificările se fac numai in perioada 1 mai – 30 septembrie.

ANEXA I

– – Etapa locală – ianuarie 2018
– Etapa judeţeană* – 3 Martie 2018
– Etapa naţională – 20-22 Aprilie 2018
*La nivelul judeţului această dată poate fi modificată cu condiţia trimiterii listelor cu participanţii la etapa naţională până la data stabilită de organizator