Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Director adjunct

PROGRAM DE AUDIENȚE DIRECTOR ADJUNCT: MARȚI SI MIERCURI de la 12:00 -15:00

Curriculum vitae Europass  
Informaţii personale  
Nume / PrenumePLEȘOIU VIORICA 
Adresă(e)NR.104, STR.GEN.ION DRAGALINA, TURDA, ROMÂNIA 
Telefon(oane)FIX:MOBIL:0725365819/ 0723599947 
Fax(uri)  
E-mail(uri)plesoiuviorica72@yahoo.com/    vioricaplesoiu72@yahoo.com   
   
Naţionalitate(-tăţi)ROMÂNĂ 
   
Data naşterii01.10.1972 
   
SexFEMININ 
   
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţionalDIRECTOR ADJUNCT COLEGIUL TEHNIC TURDA EDUCAŢIONAL-ÎNVĂŢĂMÂNT 
   
Experienţa profesională  
   
Perioada01.09.2021  -PREZENT 
Funcţia sau postul ocupatPROFESOR DE FIZICĂ ,INFORMATICĂ  ȘI TIC 
Activităţi şi responsabilităţi principaleACTIVITATE LA CLASĂ DIRIGINTE MEMBRU COMISIE  ORAR ;I SERVICIU PE SCOALĂ MEMBRU CEAC MEMBRU COMISIE MOBILITĂȚI MEMBRU COMISIE SCOALA  ALTFEL RESPONSABIL PROMOVARE IMAGINE COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE 
Numele şi adresa angajatoruluiȘCOALA  GIMNAZIALĂ „IULIU HAȚIEGANU” CLUJ  NAPOCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „TEODOR MURĂŞANU” TURDA, STR. DR.I. RAŢIU, NR. 53, COD 401091, JUD. CLUJ COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL TURDA STR. DR.I. RAŢIU, NR. 111, COD 401091, JUD. CLUJ –detasare la cerere pe bază de punctaj SCOALA HOREA CLOSCA SI CRISAN ,TURDA ,PRETRANSFER 1 SEPTEMBRIE 2022   
Tipul activităţii sau sectorul de activitateÎNVĂŢĂMÂNT 
   
Educaţie şi formareSTUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE 
PerioadaOCTOMBRIE 2009-IUNIE 2011 
Calificarea / diploma obţinutăINFORMATICA APLICATA SI PROGRAME 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeAPLICATII DE BIROTICA SI INTERNET,COMPLEMENTE DE PROGRAMARE ,REALIZAREA APLICATIILOR PENTRU WWW,PROGRAMAREA INTERFETELOR UTILIZATOR,CREAREA SI EXPLORAREA BAZELOR DE DATE RELATIONALE,PROGRAMARE AVANSATA,NOTIUNI DE SISTEME DE OPERARE SI RETELE DE CALCULATOARE,METODICA PREDARII INFORMATICII 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareUNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăSTUDII POSTUNIVERSITARE 
   
Perioada2009-2011 
Calificarea / diploma obţinutăGRADUL DIDACTIC I/CERTIFICAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditePERFECTIONARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareMINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
PerioadaOCTOMBRIE –DECEMBRIE 2021 
Calificarea / diploma obţinutăCRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare de nivel II – Ïnvățământ gimnazial 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeMODUL 1. Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial conceptualizări necesare MODUL 2. Aplicarea noului Curriculum naționaí pentru învățământul primar. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialității MODUL 3. Aspecte transversale in abordarea şi implementarea curriculumului național 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCCD CLUJ 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECTIONARE 
PerioadaSEPTEMBRIE 2020 
Calificarea / diploma obţinutăORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREDARE A FIZICII ÎN MEDIUL ONLINE 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeSTUDIUL FIZICII ADAPTAT MEDIULUI  ONLINE ,ACTIVATI 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCCD CLUJ/FORMATOR LUMINITA CHICINAȘ INSPECTOR ȘCOLAR 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECȚIONARE 
Perioada18-20 SEPTEMBRIE  2019 
Calificarea / diploma obţinutăNOUL CURRICULUM LA DISCIPLINA FIZICĂ PENTRU CLASELE VI- VII 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeCUNOȘTEREA NOILOR CONȚINUTURI LA DISCIPLINA FIZICĂ PENTRU CLASELE VI-VII IMPLEMENTAREA NOULUI CURRICULUM PENTRU CLASELE VI-VII 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ /FORMATOR LUMINITA CHICINAȘ INSPECTOR ȘCOLAR 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECTIONARE 
Perioada10-12 OCTOMBRIE 2019 
Calificarea / diploma obţinutăNOUL CURRICULUM PENTRU  GIMNAZIU LA DISCIPLINA INFORMATICĂ 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeABORDAREA CURRICULARĂ DEMERSURI DE PROIECTARE ȘI ADAPTARE DEZVOLTARE CURRICULARĂ DIFERENȚIEREA  ȘI INDIVIDUALIZAREA CURRICULARĂ 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ /INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN CLUJ 
Perioada27 SEPTEMBRIE -31 IANUARIE 2013 
Calificarea / diploma obţinutăPREDAREA ȘTIINTELOR PRIN INVESTIGAȚIE 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeINVĂȚAREA  PRIN INVESTIGAȚIE STRATEGII ȘI TEHNICI DE LUCRU INVESTIGATIVE PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN VALORIFICAREA DEMERSULUI INVESTIGATIV 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
Perioada2009-2010 
Calificarea / diploma obţinutăINSTRUIREA IN SOCIETATEA CUNOASTERII/ATESTAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditePREDAREA PRIN PROIECTE,PLANIFICAREA UNITATILOR DE INVATARE, REALIZAREA CONEXIUNILOR,CREAREA UNUI EXEMPLU DIN PERSPECTIVA ELEVILOR ,EVALUAREA PROIECTELOR ELEVILOR,PLANIFICAREA PENTRU SUCCES IN INVATARE, FACILITAREA CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI ,PREZENTAREA PORTOFOLIILOR UNITATILOR DE INVATARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareSIVECO ROMANIA SA 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
Perioada22 SEPTEMBRIE-15 OCTOMBRIE 2009 
Calificarea / diploma obţinutăCONECTEAZATE LA COMUNICARE 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeINITIERE IN IMPACT,ANIMATIE IN IMPACT ,SCRIEREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareFUNDATIA NOI ORIZONTURI 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
PerioadaSEPTEMBRIE 2008 
Calificarea / diploma obţinutăINITIERE AEL/ADEVERINTA 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeINITIERE IN VEDEREA UTILIZARII CALCULATORULUI ,INITIERE IN VEDEREA UTILIZARII SUITEI MS OFFICE 2007,INITIERE IN UTILIZAREA APLICATIEI DE SOFTWARE EDUCATIONAL AEL,INITIERE IN UTILIZAREA APLICATIEI DEDICATA MANAGEMENTULUI SCOLII ASM,IMBUNATATIREA CALITATII PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE CU AJUTORUL MIJLOACELOR TIC,IMBUNATATIREA MODALITATILOR DE PREDARE CU AJUTORUL MIJLOACELOR TIC IN CAZURI SPECIALE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareSIVECO ROMANIA SA 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
PerioadaAN ŞCOLAR 2005-2006 
Calificarea / diploma obţinutăCONSILIERE SI ORIENTARE/ ADEVERINŢĂ 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeCONSILIERE SI ORIENTARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
Perioada2004 
Calificarea / diploma obţinutăGRADUL DIDACTIC II /CERTIFICAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditePERFECTIONARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareUBB CLUJ DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
PerioadaAN ŞCOLAR 2002-2003 
Calificarea / diploma obţinutăTEHNICI DE LUCRU ÎN GRUP 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeUTILIZAREA UNOR METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareCASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
PerioadaSEPTEMBRIE –DECEMBRIE 1999 
Calificarea / diploma obţinutăARHITECTURA HARDWARE SI SOFTWARE A SISTEMULUI IBM-PC/CERTIFICAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeABILITĂŢI DE TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareMINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ,UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA 
   
PerioadaSEPTEMBRIE 1998 
Calificarea / diploma obţinutăGRADUL DIDACTIC DEFINITIV /CERTIFICAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditePERFACŢIONARE 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE , UNIVERSITATEA” BABEŞ BOLYAI” CLUJ -NAPOCA   
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăPERFECŢIONARE 
Perioada1991-1995 
Calificarea / diploma obţinutăPROFESOR FIZICA/DIPLOMA DE LICENTA 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeMATEMATICA,FIZICA:MECANICA ,TERMODINAMICA,OPTICA ,ELECTROTEHNICA,ELECTRONICA,SPECTROSCOPIE SI LASERI, NUCLEARA SI ATOMICA,FIZICA CORPULUI SOLID, ELECTRONICA, STATISTICA,METODICA PREDARII FIZICII ,PEDAGOGIE,PSHIHOLOGIE,ETC 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareMINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, UNIVERSITATEA” BABEŞ BOLYAI” CLUJ- NAPOCA  
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăFACULTATE 
Perioada1988-1991 
Calificarea / diploma obţinutăDIPLOMĂ DE BACALAUREAT 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobânditeLIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, GEOGRAFIE, ISTORIE, LIMBI STRĂINE ,DESEN ETC 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formareLICEUL INDUSTRIAL „MIHAI VITEAZUL TURDA” 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăLICEU 
   
Aptitudini şi competenţe personaleGÂNDIRE ABSTRACTĂ ŞI CONCRETĂ, EFICIENŢĂ, RESPONSABILITATE, INVENTIVITATE, CREATIVITATE, ABILITATI DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ, APTITUDINI ORGANIZATORICE, OBSERVAREA SI ANALIZA DETALIILOR; APTITUDINI DE COMUNICARE SI RELAŢIONARE, RĂBDARE, , PERSOANĂ DEVOTATĂ; ÎNCREZĂTOARE ÎN SINE; AMBIŢIOASĂ, ENTUZIASTĂ, DORNICĂ DE AFIRMARE 
   
Limba(i) maternă(e)LIMBA ROMÂNĂ 
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)LIMBA  ENGLEZA/RUSA 
Autoevaluare ÎNŢELEGEREVORBIRESCRIERE 
Nivel european (*) ASCULTARECITIREPARTICIPARE LA CONVERSAŢIEDISCURS ORALEXPRIMARE SCRISĂ 
Limba  B1 B1 B1 B1 B1
Limba           
 (*) NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ PENTRU LIMBI STRĂINE 
   
Competenţe şi abilităţi sociale      EMPATIA       EXPRIMAREA CLARĂ       ASCULTAREA ACTIVĂ       NEGOCIEREA       COMUNICAREA          COOPERAREA   
   
Competenţe şi aptitudini organizatoriceLUCRUL CU PERSOANELE PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DELEGĂRI DE SARCINI            ORGANIZATOR DE ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE.      CREATIVITATE             MEMBRU IN COMISIA DE EVALUARE NAȚIONALĂ LA NIVELUL SCOLII         MEMBRU ÎN COMISIA DE INSCRIERE INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR      MEMBRU IN COMISIA DE EVALUARE A OLIMPIADEI DE FIZICA FAZA  JUDETEANĂ 2022     SECRETAR IN COMISIA DE EVALUARE A ATESTATELOR  LA INFORMATICĂ     EVALUATOR COMPETENTE DIGITALE 
   
Competenţe şi aptitudini tehnice   OPERARE PE CALCULATOR 
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului    UTILIZARE CALCULATOR: MICROSOFT OFFICE, EXCEL , POWERPOINT, INTERNET  C++ 
   
Alte competenţe şi aptitudiniAPTITUDINI MANAGERIALE   
   
Permis(e) de conducere CAT B 
   
Informaţii suplimentarePARTICIPARE PROIECTUL „LET’S GET GREEN” octombrie 2017-iunie 2018 PROIECTUL „TÂRGUL DE ȘTIINTE”,KAUFLAND ROMÂNIA-martie-noiembrie 2020 PROIECTUL „BRIDGING EUROPEAN AND LOCAL CLIMATE ACTION”,trainingul „Metode pedagogice de creștere a eficienței energetice în scoli” iunie 2021 
   
Anexe  

PLEȘOIU VIORICA