Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Consiliul Profesoral

Graficul și tematica ședințelor

 Consiliului profesoral

An școlar 2022 – 2023

 

Nr.

crt.

Tematica activităţilor Termen Responsabil
1. ·       Prezentare Decizie I.S.J. de numire in functia de director a d-nei profesoare Szasz Edit Melinda

·       Prezentare Decizie ISJ de numire in functia de director adjunct a d-nei profesoare Pleșoiu Viorica

·       Alegerea Consiliului de Administratie

·       Anunțarea calificativelor anuale – 2021 – 2022

·       Stabilirea diriginților și a comisiilor

·       Probleme organizatorice referitoare la începerea anului școlar

·       Diverse

1 Septembrie 2022 Director
2. ·       Probleme organizatorice referitoare la începerea anului școlar

·       Validare fişe de autoevaluare cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru anul şcolar 2022 – 2023

·       Prezentarea repartiției de sarcini pentru  cadrele didactice pentru anul şcolar 2022 – 2023, inclusiv alegeri pentru CEAC.

·       Prezentare Anexa la OM 675/6.07.2022 – Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

·       Dezbatere și avizare Regulament de organizare si functionare al Colegiului Tehnic Turda, conform      OM 675/6.07.2022

·       Regulamentul intern al Colegiului Tehnic Turda

·       Prezentare Feedback elevi pentru activitatea profesorilor din anul școlar 2021 – 2022

·       Codul de conduită al personalului unității

14 Septembrie 2022 Director

Director adjunct

3. ·       Prezentarea tematicii si a graficului şedintelor consiliului profesoral pentru anul şcolar 2022 – 2023

·       Reorganizarea comisiilor în conformitate cu OM 675/6.07.2022

·       Cereri concedii – discutare

·       Propuneri de programe de formare și dezvoltare profesională pentru a fi înaintate CA spre aprobare

·       Proceduri actualizate

·       Diverse

 3 Octombrie

2022

Director

Director adjunct

4. ·       Analiza, dezbaterea și validarea raportului general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățămnt

·       Planul  managerial  pentru anul şcolar 2022 – 2023

·       Planul de acțiune al școlii

·       Raportul de activitate pe anul șclar 2021 – 2022

·       Raportul anual de CEAC

·       Diverse

25 Octombrie 2022 Director

Director adjunct

5. ·       Aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar   2023 – 2024

·       Analiza gradului de parcurgere a materiei, completarea cataloagelor, notarea ritmică

·       Metodologii bacalaureat

·       Calendarul admiterii în învățământul liceal

·       Diverse

28 Noiembrie 2022 Director

Director adjunct

6. ·       Analiza și revizuirea planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024

·       Alegerea coordonatorului de proiecte și programme educative ca urmare a schimbării echipei manageriale

·       Diverse

17 Ianuarie

2023

Director

Director adjunct

7. ·       Analiza și avizarea  proiectului de încadrare pentru anul școlar 2023 – 2024

·       Simularea examenului de Bacalaureat 2023

·       Diverse

31 Ianuarie

2023

Director

Director adjunct

8. ·       Dezbatere și avizare  actualizare PAS

·       Analiză situație absenteism luna ianuarie

·       Instructaj SSM

·       Prezentare calendar activități educatice

·       Diverse

14 Februarie

2023

Director

Coordonator pt programe și proiecte educative

9. ·       Analiza absenteismului pe luna februarie. Masuri de remediere

·       Organizarea simulării BAC 2023

·       Diverse

16

Martie 2023

Director

Director adjunct

10. ·       Analiză rezultate simulare BAC 2023. Măsuri remediale

·       Analiza absenteismului pe luna martie. Masuri de remediere

·       Prezentare calendar BAC 2023

·       Organizare festivitate absolvire pentru clasele a XII-a și a XIII-a

·       Diverse

13

Aprilie 2023

Director

Director adjunct

11. ·       Prezentarea Metodologiei și a Calendarului pentru examenele de certificare profesională nivel 3 și 4

·       Analiza și discutarea listei de CDL-uri pentru anul școlar 2023 – 2024 (necesare pentru a fi elaborate)

·       Diverse

5

Mai

2023

Director

Director adjunct

12. ·       Prezentare grafic examene de corigență sesiunea iulie

·       Diverse

8

Iunie

2023

Director

Director adjunct

13. ·       Validarea situației școlare  la final de an școlar.

·       Prezentare situație absenteism luna iunie

·       Prezentare raport examen competențe profesionale  nivel 4

·       Prezentare raport examen competențe lingvistice și digitale

·       Analiza situației la examenul de Bacalaureat 2023

·       Grafic examene clasificări și corigențe

·       Grafic evaluare și distribuire fișe de autoevaluare personal didactic și didactic auxiliar

·       Diverse

4

Iulie

2023

Director

Director adjunct

Director,                                                                                   Director adjunct,

Prof. Szasz Edit Melinda                                           Prof . Pleșoiu Viorica