Get Adobe Flash player
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Adace Ovidiu Mihai

 

 

 
Curriculum vitaeEuropass
Informaţii personale
Nume / Prenume Adace G. Ovidiu Mihai
Adresă(e) Str. Avram Iancu  Nr. 37A, cod 401054, Romania
Telefon(oane) Mobil: +4 0745 663819
Fax(uri)
E-mail(uri) ovidiu_adace@yahoo.com, adresa personala
Naţionalitate(-tăţi)    Romana
Data naşterii 17.09.1957
Sex Masculin
Activitate vizata /Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 1979-1982
Funcţia sau postul ocupat   Profesor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati complexe din invatamant – predare discipline de specialitate,
Numele şi adresa angajatorului Liceul MIHAI VITEAZUL, TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie
Perioada 1982-1990
Funcţia sau postul ocupat Sef grupa proiectare
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare constructiva piese autoturism ARO
Numele şi adresa angajatorului SC TURDEANA SA   TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie, proiectare
Perioada 1990-1995
Funcţia sau postul ocupat Inginer sef
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati complexe de organizare a transportului local din TurdaActivitati complexe de aprovizionare si reparatii auto
Numele şi adresa angajatorului REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT LOCAL   TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport
Perioada 1995-1999
Funcţia sau postul ocupat Asociat al firmei SC BAC IMPEX SRL TURDA
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de comert piese si accesorii auto, intretinere si reparatii                                auto, spalatorie auto
Numele şi adresa angajatorului BAC IMPEX SRL TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare activitae
Perioada 1999-2000
Funcţia sau postul ocupat  Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea si administrarea unei firme de comisionar vamal
Numele şi adresa angajatorului  VAM TRANS SRL TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Prestari servicii
Perioada 2000-2003
Funcţia sau postul ocupat Sef birou ADT
Activităţi şi responsabilităţi principale Oragnizare activitatea de aprovizionare, desfacere si coordonare a transportului
Numele şi adresa angajatorului REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE, APA SI CANAL TURDA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestari servicii
Perioada 2003 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat   Profesor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati complexe din invatamant – predare discipline de specialitate
Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL TEHNIC TURDA, Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educatie
Educaţie şi formare
Perioada 1979
Calificarea / diploma obţinută   Diploma subinginer TANCURI si AUTO
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Comunicare profesionala; Comunicare profesionala in limba moderna; Managementul proiectelor; Utilizarea tehnicii de calcul;Legislatia si protectia muncii; Asamblari mecanice si transmiterea miscarii; Actionari si automarizari; Dezvoltarea unei afaceri in domeniu; Managementul transporturilor rutiere; Documentatie tehnico-economica; Sisteme si instalatii electromecanice ale automobilelor; Masurari specifice domeniului auto; Regimul juridic in transportul rutier; Exploatarea parcului auto; Organizarea si coordonarea intretinerii autovehiculelor; Organizarea si coordonarea activitatilor de reparare a automobilelor; Elaborarea unui proiect de specialitate.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Militara Tehnica,  Facultatea de Mecanica
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificate of Course Completion 
Perioada  2012
Calificarea / diploma obţinută   Diploma inginer  TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Comunicare profesionala; Comunicare profesionala in limba moderna; Managementul proiectelor; Utilizarea tehnicii de calcul;Legislatia si protectia muncii; Asamblari mecanice si transmiterea miscarii; Actionari si automarizari; Dezvoltarea unei afaceri in domeniu; Managementul constructiilor de masini; Documentatie tehnico-economica; Sisteme si instalatii electromecanice ale automobilelor; Masurari specifice constructiilor de masini;   Elaborarea unui proiect de specialitate.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI domeniul INGINERIE INDUSTRIALA
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificate of Course Completion 
Perioada  2012
Calificarea / diploma obţinută  Diploma 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Tehnica CLUJ NAPOCA. 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de formare pentru cadre didactice 
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută   Student
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Inginerie mecanica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Tehnica Cluj – Napoca, Facultatea de Constructii de Masini
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Certificate of Course Completion 
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
Limba franceza B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici  de comunicare eficientă; competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte; manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv; manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal; competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune. Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale. Experienţă de moderator, cu ocazia calitatii de diriginte la clasa si a diferitelor proiecte educaţionale din şcoală. Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior. 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe de management a resurselor materiale şi financiare; competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale din unitatea de învăţământ; competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor din unitatea de învăţământ; competenţe de proiectare, dirijare a activitatilor maistrilor instructori; competenţe în domeniul derulării proiectelor; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare. Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma cursurilor de formare continuă în domeniul educaţional şi au fost dezvoltate în activitatea cotidiana în funcţia de diriginte si coordonator al activitatii practice a maistrilor instructori din unitatea de invatamant 
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente; aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; aptitudinea de a folosi programe informatice
Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudinea de a recunoaşte valoarea dansului sportiv si de societate; gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică;
Alte competenţe şi aptitudini Analiza şi planificarea activităţilor; Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte. Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit, nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor; aptitudini si competente sociale, de comunicare
Permis(e) de conducere B, BE,C, CE, D, DE
Informaţii suplimentare
Anexe Portofoliul Personal (Contine cursuri si certificate obtinute in diferite activitati de formare continua sau formare initiala)