Get Adobe Flash player
mai 2022
L Ma Mi J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Consiliul de administratie

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

.crt Numele   Instituţia reprezentatăîn Consiliul de adm. Funcţia (în cadrul instituţiei pe care o reprezintă)
1 Mateescu Dumitru Colegiul Tehnic Turda Director –Preşedinte de sedinta C.A.
2 Szasz Edit Melinda Colegiul Tehnic Turda Director Adj.
3 Florea Andreea Colegiul Tehnic Turda Prof.
4 Berekmeri Camelia Colegiul Tehnic Turda Prof.
5 Băraş Ciprian Colegiul Tehnic Turda Prof./Consilier educativ
6 Neagu Razvan Mihai Colegiul Tehnic Turda Prof.
7 Felezeu Cristian Consiliul Local Turda Reprezentant Consiliu Local
8 Sarmasan Marius Adrian Consiliul Local Turda Reprezentant Consiliu Local
9 Cordis Lucian ReprezentantAgent Economic
10 Koti Monia Oana Primaria Turda Reprezentant Primar
11 Todea Dorel SC Cabriolet ReprezentantAgent Economic
12 Popescu Alin CAA Turda ReprezentantAgent Economic
13 Adi Lucian Vasile Comitetul de Părinţi Părinte

 

PLAN MANAGERIAL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PLAN MANAGERIAL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr.

crt.

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

1.    

•      Propunerea unităţilor de conţinut pentru planul managerial al Consiliului de administraţie şi stabilirea tematicii pentru Consiliile profesorale pentru anul şcolar 2017-2018

•      Aprobarea unităţilor de conţinut pentru planul managerial pe anul şcolar 2016-2017

•      Stabilirea comisiilor ce funcţionează în şcoală

•      Numirea şefilor ariilor curriculare şi a comisiilor metodice

•      Stabilirea regiei de cămin şi a cazărilor în internat•      Stabilirea taxei de şcolarizare la şcoala postliceala şi şcoala de maiştri

•      Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta

•      Stabilirea taxelor pentru închirierea sălii de mese de la cantina pentru diferite ocazii

•      Stabilirea serviciului pe şcoală a membrilor Consiliului de Administraţie

•      Legea nr.nr. 1/2011

•      Statutul personalului didactic

•      Planul managerial

•      Regulamentele de organizare a comisiilor

•      Norme financiar-contabile

Septembrie 2017

2.    

•      Încadrarea personalului didactic

•      Aprobarea raportului privind analiza activităţii instructive educative din anul 2016-2017

•      Raportul preşedintelui comisiei de acordare a burselor

•      Modul de implementare a controlului financiar intern.

•      Normativ de încadrare

•      Legea privind acordarea burselor

Octombrie

2017

3.    

•         Stabilirea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019

•      Aprobarea repartizării temelor pentru proiectul de specialitate în vederea susţinerii examenului de absolvire pentru elevii şcolii postliceale si scolii de maiştri

•      Prevederile legale privind alegerea temelor

Noiembrie

2017

4.    

•      Stabilirea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic

•      Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar 2017

•      Validarea gradatiilor de merit

•      Fişa postului

•      Aprecierea şefilor ierarhici

•      Norme financiar-contabile

•      Metodologia şi criteriile de acordare a gradatiilor de merit

Decembrie 2017

5.    

•      Raportul comisiei de casare

•      Situaţia inventarului scolii

•      Aprobarea planului managerial pe semestrul II

•      Raportul şefilor comisiilor metodice din şcoală

•      Aprobarea opţiunilor pentru temele de proiect şi coordonatorii acestora pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale

•      Propunerea comisiilor de absolvire a şcolii postliceale

•      Norme financiar-contabile

•      Planul managerial

•      Dosarele comisiilor metodice

•      Raport de analiză

•      Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea

Ianuarie

2018

6.    

•      Discutarea rapoartelor de autoevaluare pentru gradaţii de merit

•      Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II.

•      Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2013-2014

•      Pregătirea simulărilor examenului de bacalaureat

•      Pregătirile MedC si ISJ cu privire la planul de şcolarizare

Februarie

2018

7.    

•      Pregătirea examenelor pentru obţinerea certificatelor de competenţă profesionala

•      Pregătirea examenelor de bacalaureat

•      Pregătirea admiterii în ciclul superior al liceului  şi în anul de completare

•      Discutarea rezultatelor obţinute la olimpiade, concursuri interdisciplinare si concursuri pe meserii

•      Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor

•      Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu

Martie

2018

8.    

•      Analiza rezultatelor de pretestare şi măsuri de remediere •      Raport de analiza

Aprilie

2018

9.    

•      Raport privind evaluarea corecta, parţială şi finală a activităţii fiecărui compartiment de munca şi a fiecărui angajat al şcolii •      Fişa postului

Mai

2018

10.            

•      Stabilirea calificativelor anuale acordate cadrelor didactice

•      Stabilirea graficului permanenţei membrilor CA pe perioada vacanţei de vară

•      Fişa postului

•       Raport de evaluare

Iunie

2018

11.            

•      Stabilirea măsurilor administrativ – gospodăreşti pentru vacanţa de vara

•      Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara

•      Planul managerial

Iulie

2018

 

 

Director,

Prof. Dumitru MATEESCU