Get Adobe Flash player
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Director

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR : LUNI ȘI JOI de la ora 12:00 -15:00

HEADMASTER

 
   
 

 

 
   
Curriculum vitaeEuropass    
     
Informaţii personale    
Nume / Prenume SZASZ EDIT MELINDA  
Adresă(e) 13, STR. MARINESCU, 401162, TURDA, ROMÂNIA  
Telefon(oane)  0264317461 Mobil: 0741652209  
Fax(uri)  
E-mail(uri) szasz_edit@yahoo.com  
     
Naţionalitate(-tăţi) maghiară  
     
Data naşterii 13.04.1972  
     
Sex feminin  
     
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Educatie)  
     
Experienţa profesională 17 ani  
     
Perioada 20 septembrie 1990 – 01 septembrie 1991 Grădiniţa Nr.3 Turdaeducatoare suplinitoare 01 septembrie 1991 – 01 septembrie 1993 

 

Grădiniţa Nr.9 Turda

educatoare suplinitoare

18 ianuarie 1998 – 01 septembrie 2001 

Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48

profesor matematică, diriginte

01 septembrie 2001 – în prezent

Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48

  Profesor titular de matematică prin concurs,

Diriginte

 

 
Funcţia sau postul ocupat Profesor, titular catedra de matematica-informatica  
Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil Aria curriculară matematica-informaticaÎntocmirea documentelor şcolarePregătirea elevilor în vederea participării la concursuri, examene, olimpiade şcolareEfectuarea asistenţelor în cadrul ariei curriculare

 

Organizarea de lecţii deschise

Membru C.A., Colegiul Tehnic Turda

 
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda, str.Basarabiei nr.48  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  
     
Educaţie şi formare    
     
Perioada 1978-1986Scoala generala nr.1, Turda1986-1990Liceul Industrial Mihai Viteazu, Turda

 

01.10.1993-01.07.1997

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică

Studii universitare de lungă durată , specializarea matematică

Diplomă de licenţă

20.09.1999-15.12.2000

Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă

Curs de italiană pentru începători, certificat de curs

10.02.1999-18.09.2001

Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Studii academice postuniversitare Informatică aplicată şi programare, diplomă

1999 – definitivat in invatamant

2003 – gradul didactic II

2007 – gradul didactic I

 
Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Diplomă de studii academice postuniversitare: Informatică aplicată şi programare, Diplomă de licenţă specializarea matematicăDiplomă de bacalaureat  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
     
Aptitudini şi competenţe personale    
     
Limba(i) maternă(e) maghiară  
     
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere  
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

 
Limba engleză                      
Limba franceză                      
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
     
Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior.Competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte;Manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv;Manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal;

 

Competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune.

Competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale;

  Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet;

 Analiza şi planificarea activităţilor;

 Analiza mediului intern sau extern al unei organizaţii;

 Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte;

 Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit;

 Nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor.

 
     
Competenţe şi aptitudini organizatorice   Competenţe de organizare în cadrul centrelor de examen: bacalaureat,teste naţionale;  Competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor grupului instruit;  Competenţe de execuţie a orarului la nivel de instituţie de învăţământ.Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma activităţilor desfăşurate pe parcursul anilor, a cursurilor de formare continuă, a oportunităţii de a desfăşura Programe JA in anul şcolar  2005-2006 la Colegiul Tehnic Turda, a activităţii de secretar/membru în comisii de bacalaureat, teste naţionale (2000 – 2006), a activităţii de responsabil cu orarul şcolii (1999 – 2006).

 

 

 
     
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente;Aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ; Aptitudinea de a folosi programe informatice.  
     
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului   Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet;  Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente;Aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ;Aptitudinea de a folosi programe informatice.  
     
Competenţe şi aptitudini artistice   Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere de artă;   Gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică;   Gustul şi plăcerea de a admira dansul şi de a asculta muzica;Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere litearare.  
     
Alte competenţe şi aptitudini Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici de comunicare eficientă;Competenţa de a lucra în echipă cu diverse categorii de vârstă şi pe diverse niveluri (învăţământ preuniversitar, postliceală, şcoală de maiştri etc.);Competenţe de evaluator, formator (elaborare de subiecte pentru examene de titularizare, examene de competenţe digitale şi de matematică pentru bacalaureat)Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale.

 

Experienţă de moderator, cu ocazia diferitelor proiecte educaţionale din şcoală (Diplomă Comenius) 

 
     
Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B.  
     
Informaţii suplimentare 

 

 

 

 

                  Cursuri de formare

Probleme propuse- Olimpiada de Matematică a Grupurilor Şcolare si a Liceelor Tehnologice, Lucrările Simpozionului Naţional ,,Didactica Matematicii”- Împărţirea polinoamelor şi formula de interpolare LagrangeÎn urma participării la selecţia finală în cadrul competiţiei „Profesorul anului” 2005, categoria Ştiinţe exacte şi aplicate.Participare în cadrul delegaţiei Colegiului Tehnic Turda la reuniunea europeană desfăşurată la Szeged în cadrul unui program european.

 

Coautor la „Ghid de pregătire M2” la Matematică pentru examenul de bacalaureat.

 

Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, Curs de formare „Academia de Vară Bolyai” – Sf. Gheorghe, adeverinţă

20.06.2006-25.06.2006

 Casa Corpului Didactic Cluj Napoca, Curs de formare pentru diriginţi-   Consiliere şi Orientare, 2006, adeverinţă

 Casa Corpului Didactic Cluj Napoca, Curs de formare: Evaluarea la iesirea din sistem, 2007

 Oracle, curs de programare, 2009

 Sisteme de operare si retele, curs de retele, 2010

 Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar, 2011

 Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, 2011

Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar, 2011

 
     
Anexe