Get Adobe Flash player
ianuarie 2022
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Director

HEADMASTER

Mateescu A. Dumitru.-Mathematics Teacher., Titular teacher, by competition at The National College “Mihai Viteazul”,  headmaster at Technical College Turda.

 

Education and Shaping:”Babes- Bolyai” University, Cluj-Napoca,  Mathematics and Informatics Faculty( 01.09.1983-01.06.1987).

Postgraduate course : the hardware and software architecture of the IBM-PC System at the Technical University of Cluj Napoca (1.09.1998-23.01.1999).

Postgraduate studies: The Euro Atlantic Studies Centre , Law Faculty, Bucharest University, specialization: European Integration.

The University from Oradea: Economical Sciences

Faculty: Master of Arts: Organizational  Management.

Social Abilities and Capacities:The ability to communicate clearly and efficiently in diverse situations;

The ability to work in team: take on diffrent responsibilities within the team, collaborate with others and to respect and resolve conflicting idea;

The ability to respect the rights of the interlocutor at any time, to promote democracy and the rights of people by every activity;

The manifestation of professionalism, to respect the moral standards of ethics and of professional deontology

Experience in coordonating different educational  projects.

Social abilities and capacities were acquired by initial education  and by the specializing courses written above.

Organizational Abilities and Capacities:

Management abilities in financial and material funds;

Abilities to plan the educational activities ;

Abilities to assess the educational activities;

Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;

Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;

Abilities in administrating and displaying the projects;

Abilities in budgetary implementation;

Knowing and respecting the legislation.

The organizational abilities and capacities were acquired from the courses in management, and were developed during the status of principle of the educational institution.

Technical abilities and Capacities

Management abilities in financial and material funds;

Abilities to plan the educational activities ;

Abilities to assess the educational activities;

Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;

 

Another Abilities and Capacities:

Analyse and plan the activities

The analysis of the inner or outer side of an organization

The analysis of the implication of market economy upon the needs of development of the adults

The analysis of the involvement of the Eastern Countries getting into the European Union,

International experience- participation to many Arion International Programmes(Hamburg, Germany, with participants from 10 countries) Bilateral projects or Socrates National Projects. (Comenius 1.1 with a school from  Belgium, Comenius 1.2 with participants from Italy, Germany, Cipru, Greece, Europe at school with participants from Malta , Germany) etc

Elaborating materials, memorials, reports

Perseverance, capacity of self-knowledge, adaptability to activities in stress conditions,

Good level of organizing and setting the priorities.

 

 

 

 

 

 
Curriculum vitaeEuropass
Informaţii personale
Nume / Prenume Mateescu, Dumitru
Adresă(e) 12/18, str. G-ral Dragalina, 40 10 86, Turda, Romania
Telefon(oane) +4 0264 316957 Mobil: +4 0726247407
Fax(uri) +4 0264 316957
E-mail(uri) dorumat@yahoo.com, adresa personala
Naţionalitate(-tăţi)    Româna
Data naşterii 29.03.1964
Sex masculin
Domeniul ocupaţional Educatie

Experienţa profesională
Perioada 01.09.1987 – 31.12.2007
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular matematică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi complexe din invăţământ, șef catedră, membru CA
Numele şi adresa angajatorului Grupul Școlar Industria Sticlei și Construcții de Mașini (acum Colegiul Tehnic), Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație
Experienţa profesională
Perioada 01.01.1998 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Director, profesor titular matematică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi complexe din invăţământ, mai ales activităţi manageriale-responsabil Procesul de Învațamant din școală, responsabilități financiafre, comunitare etc.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda, Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație
Educație și formare
Perioada

Calificarea/diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

01.09.2006- 14,06. 2008Managementul OrganizațieiSisteme, metode si tehnici de management, Comportament organizational, Strategii manageriale, Managementul activitătii de marketing, Comunicare managerială, Sisteme de gestiune a informaiilor de management, Managementul conflictelor, Elaborarea si implementarea proiectelor, Contabilitate,  Limba engleză pentru afaceri I si II
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăNumele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MasterUniversitatea din Oradea
Perioada    2008
Calificarea / diploma obţinută IT Esential: PC Hardware and Software

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

 

 

 

 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

Definirea IT si descrierea componentelor PC, Protectia personala, echipamentul si mediul pentru accidente, stricaciuni si contaminare, Realizarea unui ansamblaj pas cu pas al unui desktop. Explicarea scopului intretinerii preventive si identificarea elementelor procesului de troubleshooting, instalarea si navigarea pe un sistem de operare, innoirea si reinlocuirea componenetelor pentru laptop, printer sau scanner in functie de nevoile clientului, configurarea computerelor pentru a le pune intr-o retea deja existenta, aplicarea unor bune abilitati de comunicare si comportament profesional in lucrul cu clientii, Realizarea de intretinere pentru prevenire si troubleshooting cu notiuni de baza.Certificate of Course CompletionCISCO Networking Academy
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

   IT Esential II: Network Operating Systems Certificate of Course Completion
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Selectarea componentelor de network, server hardware si Network Operating Systems bazate pe cerintelor de organizare, instalarea Windows 2000 Professional si Linux  Network Operating Systems, configurarea TCP/IP, configurarea retelei si stabilirea imprimantelor, crearea de conturi pentru user cu drepturile si permisiunile ingaduite, configurarea de HTTP, FTP si servicii de Telnet, metode de backup bazate pe cerintele clientului, metode de backup pentru salvarea de date, crearea si configurarea de solutii pentru o retea securizata, realizarea de cerinte de intretinere ce include managementul hard – discului si a softurilor si abgradarea acestora, diagnosticarea, repararea si si rezolvarea de probleme des intalnite in NOS
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare CISCO Networking Academy
Perioada Iunie 2002- iunie 2003
Calificarea / diploma obţinută    Integrare Europeană
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istoria procesului construirii Uniunii Europene, Legile şi instituţiile Uniunii Europene, Economia procesului de integrare europeană, Dimensiunile politice ale integrării Europene, Drept European, Stiinte Politice Comunitare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Euro-Atlantice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii Postuniversitare de Specializare
Perioada 1.09.1998-23.01.1999
Calificarea / diploma obţinută Arhitectura hardware şi software a Sistemului IBM-PC
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Sistemul IBM PC, Pachetul Office, Baze de date
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs Postuniversitar de specializare
Perioada 01.09.1983 – 30.06.1987
Calificarea / diploma obţinută Matematică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Algebră,Geometrie plană şi în spaţiu, Analiză matematică, Analiză complexă, Analiză numerică, Calculul Probabilităţilor şi Statistica Matematică, Teoria Jocurilor şi Cercetări Operaţionale ,Mecanică (Teoretică, Mediilor Continue) , Fizică, Didactica disciplinelor matematice, Elemente de istorie, economie, filozofie, Informatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Matematică şi Fizică
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Diplomă de licenţă/Studii superioare de lunga durata
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceza C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent
Limba engleza B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator elementar B1 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici  de comunicare eficientă; competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte; manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv; manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal; competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune. Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale. Experienţă de moderator, cu ocazia diferitelor proiecte educaţionale din şcoală. Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe de management a resurselor materiale şi financiare; competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale din unitatea de învăţământ; competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor din unitatea de învăţământ; competenţe de proiectare, dirijare a dezvoltării instituţionale în concordanţă cu dezvoltarea comunităţii locale; competenţe manageriale în domeniul gestionării şi derulării proiectelor;competenţe în domeniul execuţiei bugetare; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare. Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma cursurilor de formare continuă în domeniul managementului educaţional şi au fost dezvoltate în activitatea cotidiana în funcţia de director de unitate de învăţământ.
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente; aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; aptitudinea de a folosi programe informatice
Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere de artă; gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică;
Alte competenţe şi aptitudini Analiza şi planificarea activităţilor, analiza mediului intern sau extern al unei organizaţii. Analiza implicaţiilor dezvoltării economiei de piaţă asupra nevoilor de formare a adulţilor. Analiza implicaţiei intrării în Uniunea Europeană a ţărilor din est, experienţă interculturală – participarea la multe programe internaţionale Arion (Hamburg Germania cu participanţi din 10 ţări). Proiecte bilaterale sau ale Agenţiei Naţionale Socrates (Comenius 1.1 cu o scoală din Belgia, Comenius 1.2 cu participanţi din Italia, Germania, Cipru, Grecia, Europe at school cu participanţi din Malta şi Germania) etc .Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte. Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit, nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor.
Permis(e) de conducere A, BE, CE, DE
Informaţii suplimentare Autor/Coautor a patru cărţi : ‘’Studiu Monografic-Colegiul Tehnic Turda’’, ‘’Probleme propuse- Concursul Naţional de Matematică ,,GRIGORE MOISIL’’, Lucrările Simpozionului Naţional ,,Didactica Matematicii’’,  ‘’Contribuţie la Predarea Matematicii’’.
 Experienta in derularea de programe Phare, Fonduri Structurale
Autor/Coautor a patru cărţi : ‘’Studiu Monografic-Colegiul Tehnic Turda’’, ‘’Probleme propuse- Concursul Naţional de Matematică ,,GRIGORE MOISIL’’, Lucrările Simpozionului Naţional ,,Didactica Matematicii’’,  ‘’Contribuţie la Predarea Matematicii’’.

Concepere, coordonare si implementare a trei proiecte Phare:

▪  Proiectul Phare Ro 2001 si 2002, Coeziune economica si sociala-Scoala de aplicatie – coordonator al dosarului de aplicatie Proiecte cu finantare de aprox 800 000 euro, admise cu cel mai mare punctaj din regiunea NV, 2002

▪  Proiectul Phare Ro 2004, Coeziune economica si sociala- Centru Suport pentru educatie la distanta pentru regiunea NV – coordonator al dosarului de aplicatie Proiect admis cu cel mai mare punctaj din tara,  iunie 2006

 

Proiecte POSDRU(in cele boldate si ca partener Colegiul Tehnic Turda)

 

▪  Dezvoltator de itemi (expert termen lung) in „INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” (ID:3074).

▪  Expert termen lung: e-FORMARE – COMPETENŢE INTEGRATE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII

▪  Expert termen lung: ABORDARI INOVATIVE IN DIDACTICA DISCIPLINELOR DIN ARIA CURICULARA TEHNOLOGII”

▪  Expert termen scurt:  „VIA-VOCATIE, INTERESE, AUTOCUNOASTERE SI DEZVOLTARE, DRUMUL CATRE SUCCESUL PROFESIONAL”

▪  Expert termen lung: „PRACTICA SA ÎNVETI, ÎNVATA SA PRACTICI!”POSDRU/60/2.1/S/20143

▪  Expert termen lung: POSDRU 82085 „INVATA PRIN PRACTICA LA STANDARDE EUROPENE”

▪  Expert termen lung POSDRU 132491 ,,Pasi strategici spre piata muncii locale, nationale si transnationale”

▪  Expert termen scurt:  Sprijinirea şcolilor pentru creșterea calităţii  serviciilor educaționale”

(Cod contract: POSDRU/153/1.1/S/138879)

Expert termen scurt: Skills for jobs  POSDRU/160/2.1/S/141384

Expert termen scurt:Programul Caravana Carierei

Anexe Portofoliul Personal

 

DELARATIE DE AVERE Doru 2016