Get Adobe Flash player
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Chiorean Camelia

 

 

 
Informaţii personale
Nume / Prenume Chiorean, Camelia – Alina
Adresă(e) Str. Libertății, Nr. 6, Sc. A, Et.IV, Ap.18, Turda, Jud. Cluj
Telefon(oane) Mobil : 0740.076072
E-mail(uri)  alecsicami@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 03.04.1976
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Din septembrie 2001 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română, psihologie
Activităţi şi responsabilităţi principale Educarea și instruirea elevilor
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda, Str. Basarabiei, nr. 48, Turda, jud. Cluj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ
Educaţie şi formare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formare competențe IT, Curriculum centrat pe competențe, Managementul clase, gestionarea situațiilor de criză, Metode interactive de predare – învățare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecționare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută ECDL – Permis european de conducere a computerului (European Computer Driving Licence)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Competențe digitale: utilizare PC, Word, PowerPoint, Internet
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecționare
Perioada 2010 – 2012
Calificarea / diploma obţinută  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Consiliere școlară, Consilierea familiei, Intervenţii personalizate în dificultăţi de învăţare, Management educațional, Management curricular, Managementul organizației, Managementul conflictelor, Comunicare, Noile educații
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare nivel Master
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Profesor de limba și literatura română – Gradul didactic II
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limba și literatura română, Metodică, Psihopedagogie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Gradul didactic II
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută INTELTEACH – INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Metoda proiectelor, instruirea asistată de calculator
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Cluj, SIVECO România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecționare
Perioada Noiembrie 2008
Calificarea / diploma obţinută LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ IN GIMNAZIU – UTILIZARE, PROBLEME ŞI INTERPRETĂRI
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Morfologie, Sintaxă, Fonetică, Semantică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Limbii Române, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecționare
Perioada  2003
Calificarea / diploma obţinută  Profesor definitiv
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Limba și literatura română, Metodică, Psihopedagogie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Definitivare în învățământ
Perioada 2001 – 2002
Calificarea / diploma obţinută Consiliere și orientare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Consiliere școlară, orientare pentru carieră
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs postuniversitar
Perioada 1997 – 2001
Calificarea / diploma obţinută Profesor de pedagogie – limba și literatura română
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  PEDAGOGIE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare nivel Licență
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar
Limba franceza Utilizator elemetar Utilizator elemetar Utilizator elemetar Utilizatorelemetar Utilizatorelemetar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa si o buna comunicare cu elevii, parintii si colegii
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienta in managementul clasei si al conflictelor, acumulata ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de munca.
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea tehnologiei/mijloacelor media în activitatea instructiv – educativă
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului O buna stapanire a calculatorului: Word, Power Point, Internet 
Competenţe şi aptitudini artistice Gust estetic, valorificarea potențialului creativ al elevilor
Alte competenţe şi aptitudini Hobby: lectura, muzica
Permis(e) de conducere Categoria B, anul 1998
Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere
Anexe Portofoliul personal