Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ghid de recrutare a grupului țintä

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/63742

 

 

Ghid de recrutare a grupului țintä

 

Obiectivele proiectului

SC Profiles International SRL derulează în perioada 01 iulie 2010 – 30 iunie 2013 proiectul  “VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional”.

 

Proiectul vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor şi studenților spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație şi activităţi de orientare şi consiliere.

Obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt:

O1. Furnizarea instrumentelor pentru cunoașterea şi autocunoașterea elevilor şi studenților pentru o identificare corecta a opțiunilor școlare şi profesionale;

O2. Dezvoltarea şi implementarea serviciilor de consiliere a elevilor şi studenților prin utilizarea unei metodologii moderne şi a instrumentelor TIC în vederea unei corecte orientări școlare şi profesionale, în vederea corelării cat mai eficiente intre propriul profil psihologic vocațional şi aspirații; corectarea opțiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere.

O3. Creșterea accesului la informare a elevilor şi studenților în vederea cunoașterii unor informații corecte şi suficiente despre profesii şi domenii profesionale, cunoașterea realităților economice precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor școlare şi profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera;

O4. Abilitarea elevilor/studenților cu metode şi tehnici/instrumente care sa le permită căutarea /obținerea unui loc de munca.

 

Selecția grupului țintä

Conform proiectului VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional, grupul țintă al proiectului este format din elevi şi studenți înmatriculați în sistemul naţional de învăţământ. Prin studenţi se va înţelege nivelul de licenţă.

Selecția persoanelor care vor beneficia de asistență în tranziția de la școală la viața activă și care vor primi consiliere în carieră se va face conform cererii de finanţare și ținând cont de normele în vigoare ale UE cu privire la eliminarea oricărei discriminări.

În determinarea grupului țintă al proiectului, precum și în elaborarea și implementarea proiectului, se promovează egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială. Astfel, la constituirea grupului țintă, respectiv cei 3150 elevi şi 3150 studenți (conform Act Adiţional nr.4, aprobat la 20.08.2012), nu se va face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasa, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Se va promova în mod deosebit participarea elevelor/studentelor din cele 8 regiuni vizate de proiect. Astfel vom încerca să avem o rată de participare echilibrată de minim 50% femei din totalul grupului ţintă. Se va respecta Strategia națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2006-2009, aceasta reprezentând un drept fundamental și o valoare comună a Uniunii Europene precum și Ordonanța Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

 

 

 

Modalități de înscriere în proiect

Elevii şi studenții încadrați în grupul țintă se vor înscrie pentru activitățile de consiliere prin completarea unui dosar de înscriere şi înmânarea acestuia unuia dintre consilierii desemnaţi în cadrul instituţiei, în urma activităţii de selecţie instituţii şi echipe locale. Consilierul are obligaţia verificării documentelor şi transmiterea întregului dosar de înscriere, în original şi scanat către Profiles International. Documentele scanate vor fi transmise pe adresa de mail ana.covaci@profilesinternational.ro în vederea verificării  eligibilităţii grupului ţintă şi declarării acestuia conform regulilor POSDRU.

Înscrierea unui elev/student în cadrul proiectului se va considera completă după ce sunt colectate următoarele documente:

 1. Formular POSDRU de înscriere în cadrul grupului țintă. Atragem atenţia completării tuturor câmpurilor din Formularul individual de înregistrare. În situaţia în care cei înscrişi nu dispun de adresă de e-mail, se va trece adresa părintelui/tutorului.
 2. Acord privind prelucrarea datelor personale.
 3. Chestionar de selecţie elev/student.
 4. Acord/angajament de participare.
 5. Declaraţie de evitare a dublei finanţări.
 6. Adeverinţă eliberată de instituţie privind statutul de elev/student, cu datele de identificare (nume, prenume, CNP, poziția din registrul matricol, nivelul  și forma de învățământ, anul de studii, domeniul de pregătire, specializarea)
 7. Copie după carnet elev/student.
 8. Copie după CI/BI.

 

Perioada efectivă de înscriere începe cu 01.09.2012 și va continua pe întreaga perioadă de derulare a activităţilor de consiliere (estimativ februarie 2012), cu menţiunea că este preferabilă înscrierea în primele 2 luni a întregului grup ţintă.

Fiecare profesor participant va avea acces permanent la baza de date cu elevii/studenții înscriși în instituţia pe care o reprezintă pentru a putea gestiona eficient acest proces.

Reguli de acceptare

Admiterea elevilor/studenților va fi făcută conform metodologiei descrisă în propunerea de finanțare a proiectului.

 1. Se verifică încadrarea elevilor/studenților înscriși în caracteristicile grupului țintă. Cele 6300 de persoane (conform Actului Adiţional 4 aprobat la 20.08.2012) pot fi selectate dintre elevii şi studenţii înmatriculați (studii universitare de licență, în cazul studenţilor) la liceele/universitățile participante, precum și corectitudinea informațiilor completate de către student, inclusiv prezenţa semnăturilor pe documentele prezentate.
 2. Fiecare expert, profesor-consilier, selectat în instituţiile participante va ordona elevii/studenții în ordinea înscrierii și vor fi acceptați primii înscrişi până la completarea numărului comunicat de Profiles International. Se recomandă selecţia unui număr suplimentar (până la 10%) de elevi/studenţi, în rezervă, în eventualitatea în care persoanele înscrise nu satisfac criteriile de eligibilitate sau se retrag în timpul derulării activităţilor proiectului.
 3. Elevii/studenţii selectaţi vor fi încadraţi în ultimii 2 ani de învăţământ, în anul şcolar 2012-2013, în funcţie de specificul fiecărei instituţii, în proporţie egală la nivel de instituţie. În acest sens, se recomandă comunicarea între experţii selectaţi la nivel de instituţie pentru a se decide distribuţia grupului ţintă.
 4. Fiecare Expert, membru al echipei locale, va consilia cel puţin numărul de elevi/studenţi comunicat de Profile International, în funcţie de componenţa echipei locale (12/15/20/25, după caz) și va coordona desfășurarea activităţii de consiliere in perioada planificată.

 

 

Documentele originale vor fi transmise Profiles International SRL, prin curier rapid, obligatoriu Fan Courier, cu plata la destinaţie.

Pentru mai multe detalii privind recrutarea grupului țintă nu ezitați să contactați pe Covaci Ana-Maria, asistent manager proiect, ana.covaci@profilesinternational.ro, tel: 0732.917.459.