Get Adobe Flash player
septembrie 2023
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Neagu Razvan

 

 

 
Curriculum vitaeEuropass  
Informaţii personale
Nume / Prenume Neagu Răzvan Mihai
Adresă(e)   Turda, Cluj, România
E-mail(uri) neagurazvan10@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Român
Data naşterii 10.05.1983
Sex Maculin
Experienţa profesională
Perioada 2006- prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular definitiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea istoriei la clasele IX-XIII
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda, Piaţa Basarabiei, nr. 48, Turda, Cluj, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Educaţie şi formare
Perioada 2008-prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand în istorie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istoria Bisericii Romano-Catolice în Transilvania în perioada medievală, Istoria Transilvaniei, medievale, Istoria Ungariei medievale, Istoria papalităţiiCompetenţe de cercetare avansată, redactarea textelor academice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie George Bariţiu
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitareDoctorat/ PhD candidate

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea/ diploma obţinută

Domenii principoale studiate/ Competenţe dobândite

Numele si tipul institutiei de

invatamint / furnizorului de

formare

Nivelul de clasificare a formei

de invatamint / formare

Educatie si formare

Perioda

Calificarea / diploma obtinuta

Domenii principale studiate /

competente dobindite

Numele si tipul institutiei de

invatamint / furnizorului de

formare

Nivelul de clasificare a formei

de invatamint / formare

 

2006-2007

 

Master în Studii Medievale Central Europene

Istoria Europei Centrale în Evul Mediu, Paleografie latină, Oraşul medieval în

Europea Centrală /

Competenţe de cercetare, analiză critică de text, redactare texte academice

 

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, Facultatea de Istorie şi

Filozofie

 

 

Studii postuniversitare

Master / Master of Arts

 

 

2002-2006

 

Licenţă în Istorie Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

Istoria României, Istoria Universală, Istoria Intergării Europene, Istoria Relaţiilor Internaţionale

Metodica predării istoriei, Psihologia educaţiei, Pedagogie generală

Cunoştinţe de specialitate, competenţe de cercetare, analiză critică de text,

redactare texte academice

 

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, Facultatea de Istorie

şi Filozofie

 

 

Studii universitare

Licenţă / Bachelor Degree

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză C2 B2 B2 B2 C1
Limba franceză A2 A2 A2 A2 A2
Competenţe şi abilităţi sociale 2008- prezent participant la sesiunile de comunicari stiinţifice organizare de Colegiul Tehnic Mediensis, Mediaş, Sibiu2012- paticipant la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, Hunedoara
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului MS. Office, navigare internet
Anexe Lista publicaţiilor

 

Anexă. Lista lucrărilor publicate

 

1) Strategii misionare iezuite în lumea răsăriteană. Primele misiuni iezuite în spaţiul românesc în Historia, nr. 86, feb. 2009, p.57-63, Bucureşti.

 

2) Contrareforma în Imperiul Habsburgic în Historia, nr. 90, iun. 2009, p.30-34, Bucureşti.

 

3) Semnificaţia conceptelor de autonomie şi libertate oglindite în Memorandul din 1892 în Lykeion. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr.1/ 2009 , p.31-35, Mediaş.

 

4) Jesuit missionary strategies in the eastern world. The first Jesuit mission on the Romanian territory în Comunicării ştiinţifice VIII, Ed. Samuel, 2009, p.89-95, Mediaş.

 

5) Rolul catolicismului în stategiile politice ale monarhiei habsburgice în Comunicării ştiinţifice VIII, Ed. Samuel, 2009, p. 96-102, Mediaş.

 

6) Consideraţii privind mecanismele de guvernare ale papilor de la Avignon în Comunicări ştiinţifice, IX, 2010, p. 29-34, Mediaş.

 

7) Unirea religioasă de la brest 1595-1596 în Comunicări ştiinţifice, IX, 2010, p. 34-44, Mediaş.

 

8) Atitudinea populaţiei din comitatul Turda faţă de reorganizarea Transilvaniei în Lykeion. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr.2, 2010, p.15-21, Mediaş.

 

9) Coautor la Evul Mediu Românesc. Dicţionar biografic, Ed. Meronia, Bucureşti, 2010.

 

10) Motivaţiile şi semnificaţiile unor dialoguri confesionale în teritorii de frontieră religioasă în vol. Cultură şi educaţie în context European, Maria Vaida (coord.), Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010, p. 177-193.

 

11) Politica religioasă a domnului Moldovei Petru Şchiopul în Lykeion. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr. 3, 2011, Mediaş, p. 20-23.

 

12) în colaborare cu Vasile Mărculeţ, The last invasion of the pechenegs in the Byzantine Empire (1122) and the battle of Beroe from the spring of 1123- The end of the pechenegs rule in Eastern Europe în Lykeion. Revistă de ştiinţă şi cultură, nr. 3, 2011, Mediaş, p. 9-12.

 

13) în colaborare cu Vasile Mărculeţ, Personalităţi italiene în spaţiul românesc în revista Istorie şi Civilizaţie, an III, nr. 19, aprilie 2011, p. 20-24.

 

14) Mihai Viteazul şi lumea ortodoxă în vol. Mormântul lui Mihai Viteazul (coord. Valentin Vişinescu), Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, p. 16-46.

 

15) Cum a devenit Avignon-ul reşedinţa papilor în Istorie şi Civilizaţie, an III, nr. 23, August 2011, p. 56-60.

 

16) Patrimoniul Sfântului Petru în vol. Collegium Mediense. Comunicări ştiinţifice vol. X, Mediaş, 2011, p. 40-47

 

17) O personalitate mai puţin cunoscută a dinastiei Jagielonilor: cardinalul Frederic Jagiello (1468-1503), în vol. Collegium Mediense. Comunicări ştiinţifice vol. X, Mediaş, 2011, p. 47- 52.

 

18) Sfântul Scaun şi Veneţia în secolul al XIV-lea, în Anuarul Muzeului Marinei Române, tom XIV, Constanţa, 2011, p. 102-117.

 

19) Coautor alături de Ioan Mărculeţ, Elena Harda, Vasile Mărculeţ, Mihai Chiriac, Geografie şi Istorie. Ghid de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Teste, Ed. Akademos Art, Bucureşti, 2011.

 

20) Conflictul dintre Ungaria şi Veneţia pentru Dalmaţia în secolul al XIV-lea. Prezenţe transilvane în vol. Studia varia in honorem professoris Panait I. Panait octogenarii, coord. Andreea Atanasiu-Croitoru, Ed. Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011, p. 59-71.

 

21) Un suveran reformator: Carol al IV-lea de Luxemburg (I), în Istorie şi Civilizaţie, an IV, 2012, 33, p. 32-36 (în colaborare cuVasile Mărculeţ).

 

22) Un suveran reformator: Carol al IV-lea de Luxemburg (II), în Istorie şi Civilizaţie, an IV, 2012, 34, p. 70-73 (în colaborare cuVasile Mărculeţ).

 

23) Împăratul Frederic III  întemeietorul puterii Habsburgilor (1440-1493) în Cultura Medieşană, I, Mediaş, 2012, p. 16-20.

 

24) Grigore al XI-lea, un papă războinic, în Collegium Mediense, II: Comunicări ştiinţifice, XI, 2012,  p. 44-50.

 

25) Papii de la Avignon şi Războiul de o sută de ani în Collegium Mediense, II: Comunicări ştiinţifice, XI, 2012,  p. 50-60.

 

26) Bătălia de la Obertyn (22 august 1531). Ultima fază a conflictului moldo-polon pentru Pocuţia în Revista de istorie militară, nr. 1-2/ 2012, p. 97-104.