Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oprea Daniela Alina


 

     
   
Curriculum vitae

Europass

 
     
Informaţii personale    
Nume / Prenume OPREA DANIELA ALINA  
Adresă(e) 1B, Ion Corvin, 401178, Turda, Romania  
Telefon(oane) Mobil: (40-074)2012572

   
Fax(uri)    
E-mail(uri) oprea_dana2002@yahoo.com  
     
Naţionalitate(-tăţi) Romana  
     
Data naşterii 24.03.1970  
     
Sex F  
     
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Colegiul Tehnic Turda /Educație  
     
Experienţa profesională    
     
Perioada Din 1993-2012  
Funcţia sau postul ocupat 1993-2000-inginer ; 2000-2011- profesor inginer  
Activităţi şi responsabilităţi principale 1993-2000-intocmire devize, contabilitate; 2000-2011- activitate de predare în învațamânt  
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr.48  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie  
     
Educaţie şi formare    
     
Perioada 2012-atestat de participare seminar „Instruirea orientata pe proces cu lucrari practice in mecatronica” Konstanz-Germania;2010-absolvire grad didactic I ;2008- absolvire curs de formare profesională în utilizarea aplicației de software educațional AeL și a aplicației dedicată managementului școlii ASM; 2007-absolvire grad didactic II; 2007- formare continua CCD-tema ”Consilierea și Orientare”; 2004-activitate de formare CCD- tema ”Proiectare curriculară și evaluare” ; 2004-obținere definitivare în învățământ; 2002- absolvire Studii Postuniversitare de specializare în domeniul Educației Tehnologice; 2002- absolvire Școala Academică Postuniversitară de Informatică /aplicată și Programare; 2001- absolvire curs psihopedagogie-DPPPD; 1993- absolvirea Facultății de Mecanica- Universitatea Politehnică București ; 1989- absolvent Școala Populară de Artă București  
Calificarea / diploma obţinută Profesor inginer- Mașini și Echipamente Termice  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Mecanică, Informatică, Educație Tehnologică / profesor inginer  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Politehnică Bucuresti – studii universitare

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca- studii postuniversitare Educație Tehnologică, Informatică

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca- definitivat, grad didactic II, grad didactic I

Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca-formare continuă

Departamantul pentru Pregătirea Personalului Didactic Cluj-Napoca- curs psihopedagogie

SIVECO- formare profesionala utilizare software educațional  AeL și aplicație dedicată managementului școlii ASM

 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
     
Aptitudini şi competenţe personale    
     
Limba(i) maternă(e) Română  
     
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză, germană  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere  
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

 
Limba engleză   B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent
Limba germană   A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
     
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă:  am jucat volei și am practicat gimnastica în școla generală, participând la diverse concursuri împreună cu echipa; am experiența muncii în echipă și din facultate, cand am participat la activitățile presupuse  de proiectele practice și temele de laborator; am colaborat foarte bine cu profesorii colegi din școala în activitățile de proiect din cadrul programului sectorial  Comenius (2006)  
     
Competenţe şi aptitudini organizatorice Aptitudini organizatorice:- in gimnaziu am detinut functia de lider de clasa.

Competențe organizatorice la locul de muncă în calitate de îndrumător de proiecte ale elevilor

 
     
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice:am participat în gimnaziu la concursul de electronică

Competențe tehnice: absolvirea Facultății de Mecanică și a studiilor postuniversitare de Ed. Tehnologică si Informatica Aplicata si Programare

 

 
     
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Absolvirea Școlii Academice Postuniversitare de Informatică Aplicată și Programare   -Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Experientă în utilizarea calculatorului, aplicatii de tip Office (Word, Excel,Powerpoint,Access), Baze de date relationale, Fox, Java, C, Web Design, rețele, 3D Studio Max

 
     
Competenţe şi aptitudini artistice Pasionata de muzica: am absolvit Școala Populară de Artă din București-sectia canto, cant la chitară, am studiat la nivel mediu orga

Premiul I , 1987, ”Cântarea României”-etapa județeană (canto-muzică clasică)

Premiul II, 1987 ,”Cântarea României”- etapa republicană (canto-muzică clasică)

 
     
Alte competenţe şi aptitudini  Hobby: călătorii, integrame, înot, volei, emisiuni TV ( documentare, știință)  
     
Permis(e) de conducere Categoria B  
     
Informaţii suplimentare Referințele pot fi  furnizate la cerere  
     
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)