Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ros Corneliu

Curriculum vitae

Europass

 
Informaţii personale
Nume / Prenume ROŞ CORNELIU
Adresă(e) loc. Turda, str. Avram Iancu, nr. 20,  jud. Cluj
Telefon(oane) 0746 845 015
Fax(uri)
E-mail(uri)   cornelros@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 06.08.1974
Sex M
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional învăţământ
Experienţa profesională
Perioada    din 2012: Colegiul Tehnic Turda – profesor educaţie fizică şi sport

   2009 – 2012: Şcoala cu clasele I-VIII CălăraşiBogata – profesor educaţie fizică şi sport

2008 – 2009: Şcoala cu clasele I-VIII „George Bariţiu” Turda şi Şcoala cu clasele I-VIII „Potaissa” Turda            – profesor educaţie fizică şi sport

12.10.2007 – 31.08.2008: Şcoala cu clasele I-VIII „George Bariţiu” Turda şi Şcoala cu clasele I-VIII   „Andrei Şaguna” Turda – profesor educaţie fizică şi sport

   01.08.2007 – 11.10.2007: Serviciul Public – Poliţia Comunitară TurdaReferent-agent comunitar

2006 – 2007: Şcoala cu clasele I-VIII CălăraşiBogata şi Şcoala Waldorf Turda – profesor educaţie   fizică şi sport

2005 – 2006: Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii şi Şcoala generală Viişoara-Urca – profesor educaţie  fizică şi sport

   2003 – 2005: Şcoala cu clasele I-VIII „Potaissa” Turda  – profesor educaţie fizică şi sport

   2002 – 2003: Şcoala Waldorf Turda şi  Liceul Agricol Turda – profesor educaţie fizică şi sport

   2000 – 2002: Clubul Copiilor Turda şi  Liceul Agricol Turda – profesor educaţie fizică şi sport

   1999 – 2000: Şcoala „Dr. Ion Raţiu” Turda şi Liceul Agricol Turda – profesor educaţie fizică şi sport

 

Funcţia sau postul ocupat

 

profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea procesului instructiv-educativ
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Turda
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ
Educaţie şi formare
Perioada   2013 – 2015: Gradul didactic I în învăţământ, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie fizică şi sport

2009 – 2011: Gradul didactic II în învăţământ, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie fizică şi sport

2003 – 2004: Curs de perfecţionare în educaţia specială, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

  2001 – 2002: Definitivat în învăţământ, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie fizică şi sport

  2001 – 2001: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

  1994 – 1998: Studii licenţă, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Specializarea: Educaţie fizică şi sport

  1988 – 1992: Studii bacalaureat, Liceul Agricol Turda, specializarea: Veterinară

 

Calificarea / diploma obţinută Profesor educaţie fizică şi sport
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teoria educaţiei fizice şi sportului, Istoria educaţiei fizice şi sportului, Psihologia educaţiei, Psihologia educaţiei fizice şi sportului, Sociologia educaţiei fizice şi sportului, Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive, Bazele generale ale atletismului, Anatomie şi biomecanică, Teorie şi practică în sporturile de iarnă, Fitness, Fiziologia generală şi a efortului fizic, Dans sportiv, Management şi marketing în educaţie fizică şi sport.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică Cluj – Napoca

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Lb. română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Lb. engleză

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză B2 B2 B2 B2 B1
C1 C1 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Munca în echipă

Abilitateatate de comunicare

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizare şi coordonare de activităţi cu elevii – fiind diriginte

Responsabil şi oraganizator al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la FOTBAL pe teren redus liceu, faza municipală

Coordonator de Transport – Şcoala cu cls. I-VIII Călăraşi

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului    Utilizare Word, Power Point şi Internet,

Certificat ECDL Start

Competenţe şi aptitudini artistice   Sportul: Fotbal la Clubul Sportiv Arieşul Turda; Judo la Clubul Izolatorul Turda; Tenis de câmp – autodidact
Permis(e) de conducere Categoria A, B
Informaţii suplimentare   Persoană de contact: Prof. Mateescu Dumitru – Director Colegiul Tehnic Turda, tel. 0731 009 810
Anexe