Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Scurt istoric

     

In Piaţa Basarabia, din zona zis nouă a oraşului Turda, pe lângă fortificaţia stranie a vechii biserici reformate fusiforme, în stil gotic, cu arcade ogivale şi nervuri specifice secolului XIV , se află şi complexul de clădiri al actualului Colegiu Tehnic, descendentul direct al vechii şcoli de meşteri sticlari din Turda. Ascunsă după arcada generoasă a intrării tipic ardelene, şcoala cu clădiri dispuse în careu, despărţite de o curte-parc generoasă şi cochetă, funcţionează cu două profiluri, şase domenii şi a fost implicată până la această dată în 3 proiecte Phare, 2 Comenius, 1 Grundtvig si diferite alte proiecte europene. La acest liceu învaţă astăzi 800 de elevi, iar aria curriculară tehnologii are în componenţă un număr de 32 de cadre didactice, dintre care 16 ingineri, 5 economişti, 3 informaticieni, precum şi 8 maiştri instructori. Alături de aceştia, profesorii ariilor aparţinând culturii generale promovează activităţi educaţionale, didactice apreciate de copii şi părinţi.
Începând cu 1998, cele 3 proiecte Phare au efecte incredibile atât pentru colegiu, elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Rezultatul? Cele 10 laboratoare ale liceului, 27 de cabinete şi 6 de ateliere, graţie celor 3 tipuri de proiecte amintite, sunt dotate, cu mobilier adecvat şi modern, echipamente specializate şi calculatoare, care impresionează orice vizitator şi nu numai.În şcoala noastră, elevii vin si la practică. Nu chiulesc pentru că sunt conştienţi de importanţa calificărilor ce le obţin.La mecanica auto, profil in care din acest an avem si o clasa de invatamant professional, este foarte bine dotat, unele service-uri auto fiind mult sub noi ca si dotari. Exista, de asemenea, doua masini scoala pe care elevii exerseaza depanari, sau conducerea autovehiculelor.. Laboratorul de creaţie este cel de mecatronică. Aici, elevii au posibilitatea să urmărească cu atenţie softurile create de ei înşişi, pe diferite piese aflate în mişcare. Asta-i încântă, în special pe băieţi, ca şi Laboratorul auto. Şi ştiţi de ce? Pentru că aici cunoştinţele lor teoretice în domeniul auto sunt completate cu pregătirea practică efectivă. Elevii din cele patru clase cu profil auto din cadrul liceului, la absolvire, au şi carnet auto pentru categoria dorită prin parteneriatul cu Centrul de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere de la SC Cabriolet Turda. Următorul laborator vizitat a fost cel de electronică şi automatizări, dotat şi el cu echipamente electronice specializate pentru efectuarea măsurărilor şi verificărilor şi calculatoare cu softuri educaţionale. „Elevii fac aici simulări, verifică funcţionalitatea schemelor, fac aplicaţii specifice electronicii şi să ştiţi că le place foarte mult. Vin cu, şi de plăcere. De fapt, practica în liceul nostru se poate desfăşura pentru toate profilurile“, 
Elementele menţionate conturează imaginea unui liceu care îşi propune ca, pe viitor, nu doar să promoveze învăţământul tehnic, dar să şi demonstreze că se poate face şcoală şi în instituţii şcolare cu profil tehnic şi că viitorii specialişti nu sunt cu nimic mai prejos faţă de cei ai colegiilor sau liceelor teoretice.

Scurt istoric

S-a înfiinţat Grupul Şcolar profesional tehnic şi tehnic de maiştri pentru industria uşoară cu următoarele profiluri:

• Şcoala profesională de mecanici sticlari (cu durata de 3 ani);

• Şcoala tehnică de personal tehnic cu profil sticlărie (cu durata de 3 ani);

• Şcoala tehnică de maiştri cu profil sticlă şi ceramică fină (cu durata de 3 ani iar din 1968 cu durata de 1 an).

În 1970 se înfiinţează şi Şcoala de Specializare postliceală cu durata de 3 ani în profilele: sticlărie, proiectant mecanic construcţii de maşini, normatori în industria uşoara.

În 1974 se înfiinţează Liceul cu profil industrial: materiale de construcţii şi mecanic.

În 1978 se desfiinţează şcoala de specializare postliceală.

Începând cu anul 1985 funcţionează ca şi Liceul Industrial în cadrul Ministerului Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii.

Din anul 1990 devine Grupul Şcolar pentru Industria Sticlei, cu formele’ de învăţământ: liceal, profesional, tehnic de maiştri, postliceal.

Prin fuzionarea, în anul 1994, cu Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, ia fiinţă Grupul Şcolar Industria Sticlei şi Construcţii de Maşini, denumire pe

care o păstrează şi în prezent.

Din anul 2000 Grupul Şcolar Industria Industria Sticlei şi Construcţii de Maşini se numeşte Colegiul Tehnic Turda

Activitatea Colegiului Tehnic Turda se caracterizează, în general, prin creşterea capacităţii de abordare sistemică, prin intervenţie concertata si unitară în soluţionarea problemelor specifice, printr-o atitudine reflexivă şi proactivă.

Se au în vedere următoarele repere: asigurarea coerenţei între strategia naţională a procesului educaţional şi programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local, colaborări fructuoase cu autorităţile judeţene şi locale pentru sprijinirea instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea calităţii educaţiei în teritoriu. S-a pus deosebit accent pe colaborarea şi parteneriatele cu alte instituţii, agenţi economici, ONG-uril cu societatea civilă în general – ca beneficiară a educaţiei.

Viziunea scolii este de promovarea valorii în mod explicit şi eficient prin obiective dare, programe şi activităţi utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca indivizi şi membrii ai societăţii.

In vederea atingerii viziunii enunţate, şcoala este văzută ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, misiunea şcolii este:

– fumizarea elevilor de oportunităţi pentru acumularea de cunoştinţe, abilităţi şi experienţe care să le permită adaptarea la o societate în continuă schimbare

– crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte aptitudini de investigare, să formuleze întrebări, să argumenteze raţional şi să urmeze aplicaţii pentru testarea fizicului şi intelectului

– dezvoltarea la elevi, de abilităţi de limbă şi comunicare pentru a realiza înţelegerea estetică şi ştiinţifică, astfel încât să fie capabili dă dezvolte idei, concepţii, probleme de esenţă.

– încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, care privesc o conduită personală, responsabilă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate

– găsirea celor mai adecvate forme, metode, procedee pentru valorificarea potenţialului tehnico-aplicativ, în vederea educării elevilor în spiritul recunoaşterii şi preţuirii propriilor realizări pe plan şcolar şi exterior.

– formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în special.