Get Adobe Flash player
iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RAEI

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ
     pentru anul şcolar : An curent: 2017-2018
Stimaţi colegi,
Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi.
Aceste date sunt necesare  în vederea corelării  principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi.Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate, atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii.Datele  solicitate pot cuprinde  atât informaţii privind  anul şcolar curent (2012-2013), cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior (2011-2012 – anul şcolar  la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată).

Raportul  este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word:
RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate)
RAEI – Partea  a II-a (Descrierea activităţilor  de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior)
RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă  pe baza indicatorilor  de performanţă)
RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs)
Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word.

Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel):
Răspunsul se va completa în  caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea  cifrei  corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă.
Dacă  unele  întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat
în fiecare caz în parte, imediat după întrebare.

ATENTIE!  Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv
atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate.

Indicaţii de completare pentru părţile  a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este  la decizia directorului.Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică aracipraei@gmail.com
•    Pentru eficientizarea preluării  fişierelor,  atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vă rugăm să le salvaţi sub o denumire comuna, rezultata din următoarea codificare:  indicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii
(exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier: AB_ 1102996 )•   Pentru situaţiile în care nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia  utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice.
(exemplu:  Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus)

NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.!
Date fiind procedurile automate de preluare, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu vor fi luate în considerare!

 RAEI – Partea I  – Indicatori de structură şi context; rezultate
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ Casete de raspuns
D01 Denumirea unităţii D01 -nume COLEGIUL TEHNIC TURDA
Cod SIRUES D01 cod SIRUES 120796570
Localitatea D01-localitate TURDA
Judeţul D01-judet CJ
D02 Mediul de rezidenţă D02 1
1.Urban
2.Rural
D03 Poziţionarea şcolii în localitate D03 2
1.zonă centrală
2.zonă semiperiferică
3.zonă periferică
D04 Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată :
1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic (somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.) 1.DA 2.NU D04a 2
2. Zona cu probleme de acces (zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.) 1.DA 2.NU D04b 2
D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012) D05 13
 1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară
 2. Grădiniţă cu program normal (GPN)
 3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP)
 4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS)
 5. Centru de zi (CZ)
 6. Şcoală primară (S04)
 7. Şcoală gimnazială (S08)
 8. Liceu teoretic
 9. Liceu filieră vocaţională
10. Liceu tehnologic
11. Liceu
12. Colegiu
13. Colegiu tehnic
14. Colegiu naţional
15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special
16. Şcoală postliceală
17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare
D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare D06 1
1. Unitate de stat
2. Unitate particulară
D07 Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON: D07 2676 mii RON
D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie D08 1
1. unitate de învăţământ tradiţional
2. unitate de învăţământ alternativ
3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ
4. unitate de învăţământ special
D09 Responsabilităţi în reţea: D09 1
1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate
2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate
D10 Dacă sunteţi unitate coordonatoare , vă rugăm să precizaţi:
1. numărul total de structuri din subordine D10-1
2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoare D10-2
0
D11 Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
1. antepreşcolar D11-1
2. preşcolar D11-2
3. clasa pregătitoare (CP) D11-3
4. primar D11-4
5. gimnazial D11-5
6. liceal D11-6 6 6
7. profesional D11-7 7 7
8. postliceal D11-8 8 8
D12 În cazul liceului, precizaţi filierele prezente în unitate:
1. filiera teoretică D12-1
2. filiera tehnologică D12-2 2
3. filiera vocaţională D12-3
D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate:
1. profil umanist D12a-1
2. profil real D12a-2
D12b În cazul filierei tehnologice, precizaţi profilurile de formare profesională din unitate:
1. profil tehnic D12b-1 1
2. profil servicii D12b-2 2
3. profil resurse naturale şi protecţia mediului D12b-3
D12c În cazul filierei vocaţionale, precizaţi profilurile de formare vocaţionala din unitate:
1. profil artistic D12c-1
2. profil pedagogic D12c-2
3. profil sportiv D12c-3
4. profil teologic D12c-4
5. profil militar D12c-5
D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „cu frecvenţă – zi”
1. Programul „A doua şansă” D13-1
2. Învăţământ „cu frecvenţă -seral” D13-2 2
3. Învăţământ „cu frecvenţă redusă” D13-3
1 Exista si alte forme
Atenţie!
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se colecteaza şi  la nivelul celorlalte forme existente in unitate.
D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala in învăţământul „cu frecvenţă – zi”, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri: Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
1. un schimb D14 1
2. două schimburi
3. trei schimburi
D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi structuri)
1. limba română D15-1 1
2. limba maghiară D15-2
3. limba germana D15-3
4. alte limbi D15-4
D16 Limbi străine studiate in unitate (total coordonatoare şi structuri)
1. limba engleza D16-1 1
2. limba franceza D16-2 2
3. limba germana D16-3
4. alte limbi D16-4
D17 Precizaţi numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul „cu frecvenţă – zi” / cu program normal din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
1. Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar D17-1 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
2  Numărul de grupe din învăţământul preşcolar D17-2 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP) D17-3 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
4. Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV) D17-4 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
5. Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII) D17-5 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
6. Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) D17-6 17 17 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
7. Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a D17-7 1 1 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
8. Numărul de grupe la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D17-8 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
9. Numărul de clase din învăţământul postliceal D17-9 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
Total D17 18 0 18
D18 Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învăţământul cu frecvenţă de zi din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar D18-1 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar D18-2 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) D18-3 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) D18-4 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) D18-5 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII) D18-6 413 413 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a D18-7 31 31 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D18-8 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal D18-9 0 Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11
Total D18 444 0 444
Total grădiniţă 0 0 0
Total niveluri şcoală 444 0 444
D19 Dacă în unitate aveţi copii /elevi cu CES, precizaţi numărul acestora, pe niveluri de învăţământ (total coordonatoare şi structuri): Total elevi CES unitate
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar D19-1
2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar D19-2
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) D19-3
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) D19-4
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) D19-5
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) D19-6
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a D19-7
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D19-8
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal D19-9
Total D19 0
D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe („cu frecvenţă-seral”, „cu frecvenţă redusă”, „A doua şansă”), precizaţi numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme (total coordonatoare şi structuri):
Numar de clase Numar de  elevi
1. Programul „A doua şansă” – învăţământ primar D20-1
2  Programul „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior D20-2
3. Cu frecventa – seral:  învăţământ liceal D20-3 7 213
4. Cu frecventa – seral: – învăţământ postliceal D20-4
5. Cu frecvenţă redusă –  învăţământ primar D20-5
6. Cu frecvenţă redusă –  învăţământ gimnazial D20-6
7. Cu frecvenţă redusă –  învăţământ liceal ciclul inferior D20-7
8. Cu frecvenţă redusă –  învăţământ liceal ciclul superior D20-8
Total D20 7 213
Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri si specializari (total coordonatoare şi structuri)
D21 Filiera teoretica Numar de clase Numar de  elevi
D21a Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi”
Profil umanist 1. Filologie D21a-1
2. Ştiinţe sociale D21a-2
Profil real 3. Matematică–informatică D21a-3
4. Ştiinţe ale naturii D21a-4
D21b Precizaţi numărul de clase si elevi cuprinsi in alte forme de învăţământ decat cel  „cu frecvenţă – zi” Numar de clase Numar de  elevi
Profil umanist 1. Filologie D21b-1
2. Ştiinţe sociale D21b-2
Profil real 3. Matematică–informatică D21b-3
4. Ştiinţe ale naturii D21b-4
D22 Filiera tehnologica Numar de clase Numar de  elevi
D22a Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi”
1.fabricarea produselor din lemn D22a-1
2.electronică automatizări D22a-2 2 51
3.producţie media D22a-3
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice D22a-4
5.mecanică D22a-5 7 158
6.electric D22a-6 2 46
7.industrie textilă şi pielărie D22a-7 2 45
8.materiale de construcţii D22a-8
9.electromecanică D22a-9
10.chimie industrială D22a-10
11.tehnici poligrafice D22a-11
12.turism şi alimentaţie D22a-12
13.economic D22a-13 4 113
14.comert D22a-14
15.estetica şi igiena corpului omenesc D22a-15
16.agricultură D22a-16
17.silvicultură D22a-17
18.protecţia mediului D22a-18
19.industrie alimentară D22a-19
Total 17 413
D22b Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi” din unitate, în învățământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a Numar de clase Numar de  elevi
1.fabricarea produselor din lemn D22b-1
2.electronică automatizări D22b-2
3.producţie media D22b-3
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice D22b-4
5.mecanică D22b-5 1 31
6.electric D22b-6
7.industrie textilă şi pielărie D22b-7
8.materiale de construcţii D22b-8
9.electromecanică D22b-9
10.chimie industrială D22b-10
11.tehnici poligrafice D22b-11
12.turism şi alimentaţie D22b-12
13.comert D22b-13
14.estetica şi igiena corpului omenesc D22b-14
15.agricultură D22b-15
16.silvicultură D22b-16
17.industrie alimentară D22b-17
Total 1 31
D22c Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi” din unitate, la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului Numar de clase Numar de  elevi
1.fabricarea produselor din lemn D22c-1
2.electronică automatizări D22c-2
3.producţie media D22c-3
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice D22c-4
5.mecanică D22c-5
6.electric D22c-6
7.industrie textilă şi pielărie D22c-7
8.materiale de construcţii D22c-8
9.electromecanică D22c-9
10.chimie industrială D22c-10
11.tehnici poligrafice D22c-11
12.turism şi alimentaţie D22c-12
13.comert D22c-13
14.estetica şi igiena corpului omenesc D22c-14
15.agricultură D22c-15
16.silvicultură D22c-16
17.industrie alimentară D22c-17
Total 0 0
D22d Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi” din unitate, la şcoala postliceală Numar de clase Numar de  elevi
1.mecanică D22d-1
2.informatică D22d-2
3.electronică  automatizări D22d-3
4.energetică D22d-4
5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice D22d-5
6.transporturi D22d-6
7.fabricarea produselor din lemn D22d-7
8.silvicultură D22d-8
9.agricultură D22d-9
10.industrie alimentară D22d-10
11.protecţia mediului D22d-11
12.servicii D22d-12
13.comerţ D22d-13
14.turism şi alimentaţie D22d-14
15.textile-pielărie D22d-15
16.producţie media D22d-16
17.economic D22d-17
18.estetica şi igiena corpului omenesc D22d-18
19.sănătate şi asistenţă pedagogică D22d-19
20.sportiv D22d-20
Total 0 0
D22e Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi” din unitate, la şcoala de maiştrii Numar de clase Numar de  elevi
1.mecanic D22e-1
2.electric D22e-2
3.chimie D22e-3
4.minier, petrol şi gaze D22e-4
5.energetic D22e-5
6.metalurgie D22e-6
7.materiale de construcţii D22e-7
8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice D22e-8
9.fabricarea produselor din  lemn D22e-9
10.transporturi D22e-10
11.textile-pielărie D22e-11
12.industria alimentară D22e-12
13. agricultură D22e-13
Total 0 0
D22f Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – seral” din unitate,  învăţământul liceal profil tehnologic Numar de clase Numar de  elevi
1.fabricarea produselor din lemn D22f-1
2.electronică automatizări D22f-2 1 26
3.producţie media D22f-3
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice D22f-4
5.mecanică D22f-5 3 82
6.electric D22f-6
7.industrie textilă şi pielărie D22f-7 1 32
8.materiale de construcţii D22f-8
9.electromecanică D22f-9
10.chimie industrială D22f-10 1 37
11.tehnici poligrafice D22f-11
12.turism şi alimentaţie D22f-12
13.economic D22f-13 1 36
14.comert D22f-14
15.estetica şi igiena corpului omenesc D22f-15
16.agricultură D22f-16
17.silvicultură D22f-17
18.protecţia mediului D22f-18
19.industrie alimentară D22f-19
Total 7 213
D22g Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – seral” din unitate, la şcoala postliceală Numar de clase Numar de  elevi
1.mecanică D22g-1
 2.informatică D22g-2
3.electronică  automatizări D22g-3
4.energetică D22g-4
5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice D22g-5
6.transporturi D22g-6
7.fabricarea produselor din lemn D22g-7
8.silvicultură D22g-8
9.agricultură D22g-9
10.industrie alimentară D22g-10
11.protecţia mediului D22g-11
12.servicii D22g-12
13.comerţ D22g-13
14.turism şi alimentaţie D22g-14
15.textile-pielărie D22g-15
16.producţie media D22g-16
17.economic D22g-17
18.estetica şi igiena corpului omenesc D22g-18
19.sănătate şi asistenţă pedagogică D22g-19
20.sportiv D22g-20
Total 0 0
D22h Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă – seral” din unitate, la şcoala de maiştrii Numar de clase Numar de  elevi
1.mecanic D22h-1 2 57
2.electric D22h-2
3.chimie D22h-3
4.minier, petrol şi gaze D22h-4
5.energetic D22h-5
6.metalurgie D22h-6
7.materiale de construcţii D22h-7
8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice D22h-8 2 63
9.fabricarea produselor din  lemn D22h-9
10.transporturi D22h-10
11.textile-pielărie D22h-11
12.industria alimentară D22h-12
13. agricultură D22h-13
Total 4 120
D23 Filiera vocationala Numar de clase Numar de  elevi
D23a Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă – zi”
Profil artistic 1. Arhitectură D23a-1
2. Arte ambientale şi design D23a-2
3. Arte plastice şi decorative D23a-3
4. Muzică D23a-4
5. Coregrafie D23a-5
6. Arta actorului D23a-6
Total 0 0
D23b Profil pedagogic 1. Învăţător-educatoare D23b-1
2. Bibliotecar-documentarist D23b-2
3. Instructor-animator D23b-3
4. Instructor pentru activităţi extraşcolare D23b-4
5. Pedagog şcolar D23b-5
Total 0 0
D23c Profil sportiv D23c
D23d Profil teologic 1. teologic ortodox D23d-1
2. patrimoniu cultural D23d-2
3. alte culte teologice D23d-3
Total 0 0
D23e Profil militar 1. Ştiinţe sociale D23e-1
2. Matematică–informatică D23e-2
Total 0 0
D24 Precizaţi dacă în cadrul unităţii (distinct pe scoala coordonatoare şi structuri), se regăsesc următoarele situaţii: Unitatea coordonat. Structuri subordonate
1. în grădiniţă activitatea cu copiii este organizată pe grupe eterogene din punctul de vedere al vârstei copiilor 1. DA 2. NU D24-1
2. în şcoală (începând cu învăţământul primar) există clase cu predare simultană 1. DA 2. NU D24-2 2
D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregatitoare (clasa „zero”), precizaţi numărul de clase în funcţie de locatia unde funcţonează acestea, pe unitate (distinct pe scoala coordonatoare şi structuri): Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
1. organizate în grădiniţă D25-1
2. organizate în şcoală D25-2
II. Caracteristici ale mediului familial
D26a Estimaţi structura etnică a elevilor din unitate (total coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul „cu frecvenţă-zi”: În grădiniţă În şcoală În grădiniţă În şcoală
număr copii număr elevi Procente Procente
1. Români D26a-1 409 0.0% 92.1%
2. Maghiari D26a-2 24 0.0% 5.4%
3. Rromi D26a-3 7 0.0% 1.6%
4. Alte etnii D26a-4 4 0.0% 0.9%
Total D26a 0 444 0.0% 100.0%
D26b Dacă în unitate aţi precizat prezenţa unor elevi de etnie rromă, câţi dintre aceştia sunt înregistraţi în evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei Număr copii Număr elevi
7
D27 Estimaţi distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul „cu frecvenţă-zi”, in anul şcolar curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (total coordonatoare şi structuri): În grădiniţă În şcoală În grădiniţă În şcoală
număr copii număr elevi Procente Procente
1. cel puţin un părinte are studii superioare D27-1 54 0.0% 12.2%
2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără bacalaureat) D27-2 267 0.0% 60.1%
3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite) D27-3 97 0.0% 21.8%
4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) D27-4 26 0.0% 5.9%
Total D27 0 444 0.0% 100.0%
Numar mediu de ani de studiu D27-ani 0.00 11.14
D28 Dacă în unitate (total coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la învăţământul cu  forma „cu frecvenţă – zi” şi /sau din programul „A doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, precizaţi numărul de elevi din fiecare grup vulnerabil. Completaţi în spaţiul rezervat (liniile 6, 7 şi 8 din tabelul de mai jos), dacă este cazul, cu alte situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi a numărului de elevi:
Număr elevi
1. Elevi din familii cu nivel economic scăzut, pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială, indiferent dacă beneficiază de aceasta, sau nu i s-a putut acorda din restricţii financiare D28-1 157
2. Elevi cu probleme deosebite de sanatate D28-2 8
3. Elevi care trăiesc în familii monoparentale D28-3 42
4. Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor rude D28-4 16
5. Elevi instituţionalizaţi sau în plasament familial D28-5
6. D28-6 Denumire
7. D28-7 Denumire
8. D28-8 Denumire
III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul
D29 Precizaţi distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de deplasare la şcoală (se vor estima condiţiile de acces atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la învăţământul forma „cu frecvenţa – zi”):
În grădiniţă În şcoală În grădiniţă În şcoală
număr copii număr elevi Procente Procente
1. sub 30 minute D29-1 431 0.0% 97.1%
2. intre 30 si 60 minute D29-2 13 0.0% 2.9%
3. peste 60 minute D29-3 0.0% 0.0%
Total D29 0 444 0.0% 100.0%
Timp mediu D29-timp 0.00 15.88
D30 Precizaţi distribuţia elevilor din învăţământul forma „cu frecvenţa – zi” din unitate aflaţi în următoarele situaţii  (atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unităţile subordonate):
Număr elevi Procente
1. cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: D30-1 321 72.3%
2. cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă zilnică D30-2 91 20.5%
3. din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat D30-3 32 7.2%
4. profilul liceului (militar / teologic) implica organizarea activitatiii in regim de internat D30-4 0.0%
Total D30 444 100.0%
D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor didactice şi elevilor (se vor prezenta condiţiile de acces atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unităţile subordonate; se vor menţiona toate situaţiile existente):
D31a  Cu mijloace de transport în comun: D31a 2
1. permanent, cu orar adecvat programului şcolii
2. permanent, cu orar neadecvat programului şcolii
3. temporar
D31b  Cu mijloace de transport special destinate (transport şcolar) D31b
1. permanent
2. temporar
D31c  Fără mijloace de transport  în comun: D31c
1. drum accesibil
2. drum cu pericole (treceri pădure / cale ferată / zonă cu risc de inundaţii sau înzăpezire)
D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi structurile subordonate:
D32a  Prezenţa mijloacelor de transport D32a
1. permanent
2. temporar
3. nu există
D32b  Comunicare curentă prin:
1. telefon 1. DA 2. NU D32b-1
2. fax 1. DA 2. NU D32b-2
3. e-mail 1. DA 2. NU D32b-3
IV. Baza materială
(1) Infrastructura şcolară
D33 Spaţiul de învăţământ (numarul salilor pentru toate tipurile de unitati):
Numar de sali: Numar sali: Numar sali:
(a) Şcoala coordonatoare (b) Structuri subordonate (a) Şcoala coordonatoare (b) Structuri subordonate
Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice
1. săli de clasă D33-1
2. laboratoare/ cabinete şcolare D33-2 45
3. ateliere şcolare D33-3 9
D34 Baza sportivă / sala de sport (bifaţi toate situaţiile scolii):
Precizati daca există 1. DA 2. NU D34 1
daca exista, precizati modul in care este folosita:
1. utilizată pt. procesul propriu 1. DA 2. NU D34-1 1
2. închiriată altor unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU D34-2 2
3. închiriată pt. beneficiari externi 1. DA 2. NU D34-3 1
D35 Informatii suplimentare privind clasa pregatitoare: Unitatea coordonat. Structuri subordonate
Precizati numarul de clase pregatitoare care functioneaza în:
1. săli de clasa proprii D35-1
2. săli cu alta destinatie (salia de clasa, laboratoare , sala de sport, etc.) amenajate pentru clasa pregatitoare D35-2
Unitatea coordonat. Structuri subordonate
D36 Informatii suplimentare privind grădiniţa:
D36a Grădiniţa funcţionează: D36a
1.în clădire cu destinaţie de grădiniţă
2.în aceeaşi clădire cu alte niveluri / unităţi de învăţământ
3.în clădire cu destinaţie de locuinţă / instituţii, amenajată
4.în spaţiu improvizat
D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal (GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară: D36b
1. în săli distincte pentru activitatile cu copiii (activităţi didactice / sala de mese / dormitoare)
2. în spaţii cu utilizare mixtă (in aceeasi incapere se desfasoara câte doua sau toate cele trei categorii de activitati)
(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi):
D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau cazare:
1.Cantină / sală de mese 1. DA 2. NU D37a-1 1
2.Internat / spaţii de dormit pentru copii 1. DA 2. NU D37a-2 1
3.Semiinternat şi / sau activitate „before school” / „after school” 1. DA 2. NU D37a-3 1
D37b Daca „Da”, precizati condiţiile de masă şi cazare
Numar locuri Numar locuri
Utilizate pt. procesul propriu Inchiriat altor unităţi de învăţăm. Inchiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare Utilizate pt. procesul propriu Inchiriat altor unităţi de învăţământ Inchiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare
1. Numărul de locuri în sala de mese D37b-1 200 200
2. Numărul  locurilor de cazare D37b-2 150 20
D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin: D37c 1
1. Bucataria proprie, avand capacitatea de pregatire suficienta
2. Servicii de catering
3. Combinat: bucatarie proprie si catering
D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical 1. DA 2. NU D38a 1
D38b Daca „Da”, precizati :
1. Asigurarea asistenţei cu medic şcolar 1. DA 2. NU D38b-1 1
2. Asigurarea asistenţei cu cadre medii sanitare 1. DA 2. NU D38b-2 1
D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 1. DA 2. NU D39a 1
D39b Dacă „Da”, precizaţi  încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc): D39b 1
1. Cu normă intreagă
2. Cu norma parţială
D40 In unitate este organizat program „After-school” 1. DA 2. NU D40 2
(3) Utilitati
D41 Condiţii din unitate (distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri) Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
Sc.coordonatoare Structuri subordonate
1. Curent electric 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doar in câteva struct D41-1 1
2. Apă curentă: 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doar in câteva struct D41-2 1
3. Telefon: 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doar in câteva struct D41-3 1
(4) Elemente de dotare
D42a Mobilierul din sălile de clasă în care vă desfăşuraţi activitatea didactică este fix sau mobil ? D42a 3
1. mobilier fix în toate sălile de clasă
2. mobilier fix în majoritatea sălilor de clasă
3. mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă
4. mobilier mobil în toate sălile de clasă
D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care este poziţionarea majoritară a acestuia: D42b 2
1. tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra
2. tradiţională, cu pupitre poziţionate pe lăţimea sălii în raport cu catedra, pe mai puţine şiruri
3. alte modalităţi (semicareu etc.)
D43 Precizaţi numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul necesare clasei pregatitoare, specificate MECTS (mobilier: OMECTS 4310 /01.06.2012) D43
D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:
1.Mobilierul este adaptat vârstei copilului: 1. DA 2. NU D44-1
2.Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei copiilor (dimensiune, amplasare etc.) : 1. DA 2. NU D44-2
(5) Resurse materiale
Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
D45 Apreciaţi nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învăţământ necesare procesului didactic din unitate:
D45 1
1. dotare suficientă
2. dotare medie
3. dotare insuficientă
D46 Precizaţi numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele didactice necesare clasei pregatitoare, specificate MECTS (mobilier: HG 564/302.05.2012) D46
D47 Apreciaţi nivelul de dotare cu mijloce de învăţământ şi echipamente a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele standardelor de pregătire profesională pe domeniile de formare profesională din cadrul şcolii, pe scala de evaluare:
1. corespund integral   2. corespund patial   3. nu corespund deloc  4. nu e cazul
1.fabricarea produselor din lemn D47-1
2.electronică automatizări D47-2 1
3.producţie media D47-3
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice D47-4 1
5.mecanică D47-5 1
6.electric D47-6 1
7.industrie textilă şi pielărie D47-7 2
8.materiale de construcţii D47-8
9.electromecanică D47-9 1
10.chimie industrială D47-10 1
11.tehnici poligrafice D47-11
12.turism şi alimentaţie D47-12
13.economic D47-13 2
14.comert D47-14
15.estetica şi igiena corpului omenesc D47-15
16.agricultură D47-16
17.silvicultură D47-17
18.protecţia mediului D47-18
19.industrie alimentară D47-19
D48 Apreciaţi nivelul de dotare cu mijloce de învăţământ şi echipamente destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului vocational organizat in unitate:
1. corespund integral   2. corespund patial   3. nu corespund deloc  4. nu e cazul
1.profil artistic D48-1
2.profil pedagogic D48-2
3.profil sportiv D48-3
D49 Cum apreciaţi fondul de carte din biblioteca şcolară: D49 1
1. Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate
2. Fondul de carte este insuficient şi neactualizat
3. Nu avem bibliotecă şcolară
D50 Daca aveti biblioteca şcolară, cum acoperă fondul de carte nevoile unităţii? Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.
1. Biblioteca asigură sistematic variantele de manuale alternative, pe discipline şi niveluri de studiu 1. DA 2. NU D50-1 1
2. Biblioteca asigură auxiliare didactice şi mijloace de învăţământ, altele decât manualul şcolar 1. DA 2. NU D50-2 1
3. Biblioteca asigură necesarul de legi, materiale şi alte documente adresate cadrelor didactice 1. DA 2. NU D50-3 1
D51 Daca aveţi biblioteca şcolară (fond de carte), cine sunt utilizatorii bibliotecii ? D51 1
1. Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
2. Elevi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi structuri, structurile neavând bibliotecă proprie
3. Elevi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi structuri, deşi şi structurile dispun de fond de carte propriu
D52 Vă rugăm să precizaţi numărul de computere din unitate, distinct din şcoala coordonatoare şi structuri, după cum urmează: Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total
1. Număr de computere utilizate în administraţie (cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.) D52-1 11 11
2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele didactice D52-2 23 23
3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi D52-3 80 80
4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi D52-4 80 80
Total computere D52 194 0 194
D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învăţământ, vă rugăm să estimaţi gradul de utilizare efectivă a calculatoarelor, în raport cu numărul planificat de ore : Unitatea coordonatoare Structurile subordonate
1. peste 90% din orele planificate D53 1
2. 75-90% din orele planificate
3. 50-74% din orele planificate
4. 25-49% din orele planificate
5. sub 25% din orele planificate
D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), vă rugăm să precizaţi dacă unitatea şcolară:
1. dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară D54 1
2. dispune de soft educaţional pentru câteva discipline
3. nu există soft educaţional la dispoziţia cadrului didactic
D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii  : 1.DA 2.NU D55 1
D56 În ce priveşte dotarea cu IT, vă rugăm să precizaţi dacă în pregătirea şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc: Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.
1. enciclopedii electronice 1. DA 2. NU D56-1 1
2. filme pe CD/DVD, fotografii digitale 1. DA 2. NU D56-2 1
3. platformă de e-learning 1. DA 2. NU D56-3 1
V. Resursele umane
(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent: Număr cadre didactice Procente
1. Număr cadre didactice cu doctorat D57-1 4 6.3%
2. Număr cadre didactice cu gradul I D57-2 17 26.6%
3. Număr cadre didactice cu gradul II D57-3 12 18.8%
4. Număr cadre didactice cu definitivat D57-4 17 26.6%
5. Număr cadre didactice fără definitivat D57-5 11 17.2%
6. Număr personal didactic necalificat D57-6 3 4.7%
Total D57 64 100.0%
D58 Referitor la cadrele didactice care predau în unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent, precizaţi urmatoarele: Număr cadre didactice Total unitate
1. Numărul total de cadre didactice angajate în şcoală (pentru toate disciplinele) D58-1 64 100.0%
2. Numărul de cadre didactice calificate D58-2 61 95.3%
3. Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât şcoala în care predau (navetişti) D58-3 16 25.0%
4. Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală D58-4 8 12.5%
5. Numărul de cadre didactice colaboratori D58-5 5 7.8%
(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat (total coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
1. Numărul total de norme didactice (pentru toate disciplinele) D59-1 57.13
2. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice D59-2 50.84
3. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora D59-3 3.56
4. Numărul de norme acoperite cu colaboratori, angajaţi la plata cu ora D59-4 2.73
D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular. Pentru fiecare disciplina din tabel se va selecta una dintre variantele urmatoare. ( Este obligatorie completarea variantei „4” pentru inexistenta in scoala a disciplinei, lipsa acestei informatii conducand la interpretarea informatiei in conotatia de „lipsa de acoperire” a normei.)
1. Acoperire integrală
2. Acoperire parţială
3. Deloc (nu exista personal de specialitate)
4. Nu este cazul pentru unitatea evaluata Grad de acoperire
Discipline de studiu:
1.  Limba română D60-1 1
2.  Limbi moderne D60-2 2
3.  Limba latină D60-3 4
4.  Matematica D60-4 2
5.  Fizica D60-5 2
6.  Chimie D60-6 2
7.  Biologie, şt.naturii D60-7 1
8.  Geografie D60-8 1
9.  Istorie D60-9 1
10. Cultură civică D60-10 4
11. Religie D60-11 1
12. Ştiinte socio-umane D60-12 1
13. Educaţie plastică D60-13 4
14. Educaţie muzicală D60-14 4
15. Educaţie fizică D60-15 1
16. Consiliere D60-16 1
17. Educaţie tehnologică D60-17 4
18. Educaţie antreprenorială D60-18 1
19. Informatică, IT D60-19 2
20. Discipline economice D60-20 2
21. Discipline de specialitate D60-21 2
22. Maiştri instructori D60-22 2
23. Invăţători / institutori D60-23 4
24. Educatoare D60-24 4
25. Puericultor D60-25 4
26. Alte D60-26 2
(3) Informaţii privind personalul auxiliar si nedidactic
D61 Precizaţi acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare: În grădiniţă În şcoală
D61 1
1. sub normative
2. la nivelul normativelor
3. peste normative
D62 Precizaţi acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare: În grădiniţă În şcoală
D62 1
1. sub normative
2. la nivelul normativelor
3. peste normative
(4) Informaţii privind personalul de conducere
D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de directori
1. număr de directori conform normativelor D63a-1 2
2. număr de directori existent în unitate D63a-2 2
D63b Informaţii privind directorii (informatiile se vor completa pentru fiecare dintre directorii din unitate) : Director Director adjunct Director adjunct Director adjunct
1. calificarea (se identifica in lista din comentariu, echivalenta cu lista de la D47) D63b-1 4 4
2. gradul didactic  (se identifică în lista din comentariu) D63b-2 2 2
3. vechimea didactică (număr ani) D63b-3 26 19
4. participarea la cursuri de formare în management: 1. DA 2. NU D63b-4 1 1
(5) Formarea continuă
D64 Vă rugăm să precizaţi numărul de ore de participare a cadrelor didactice din unitate (total şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior Nr. mediu de ore pe CD
D64 4320 67.5
D65 Precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC): Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
D65 58 58
D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregatitoare, precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru clasa pregătitoare): Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
D66 0
Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior (cu precizări impuse de eventuale modificări în structura pe niveluri, rezultate din reorganizarea reţelei şcolare)
D67 Precizaţi efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri)
D67a Efective şcolare din învăţământul „cu frecvenţă- zi”, pe niveluri Numar elevi
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar D67a-1
2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar D67a-2
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP) D67a-3
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) D67a-4
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) D67a-5
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) D67a-6
7. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII) D67a-7 436
8. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII) D67a-8
9. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D67a-9
10. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D67a-10
11. Numărul de elevi din învăţământul postliceal D67a-11
Total 436
Total grădiniţă 0
Total niveluri şcoala 436
Total liceu 436
Total profesional 0
Numar elevi
D67b Efective şcolare cuprinse în alte forme de învăţământ (” A doua şansă”, ” cu frecvenţă -seral”, ” cu frecventa redusă”)  din şcoala coordonatoare şi structuri D67b 307
VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior
D68a Daca a existat nivelul preşcolar în anul şcolar anterior , precizaţi numărul total de zile absente:
1. numărul de absenţe motivate D68a-1
2. numărul de absenţe nemotivate D68a-2
Total absenţe pe an D68a 0
Nr. mediu absenţe / copil D68a-mediu
D68b Precizaţi numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  forma „cu frecvenţă-zi”,  în anul şcolar anterior (număr ore de absenţă pe an)
1. numărul de absenţe motivate D68b-1 20608
2. numărul de absenţe nemotivate D68b-2 17292
Total absenţe pe an D68b 37900
Nr. mediu absenţe /elev D68b-mediu 86.9
D69 Cu privire la efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi structuri), vă rugăm să precizaţi:
Înscrişi la începutul anului şcolar In evidenţă, la sfârşitul anului şcolar Înscrişi pe parcursul anului şcolar Transferaţi  la alte unităţi Numar elevi care au abandonat Situaţie finală
D69a Efectivele şcolare din învăţământul „cu frecvenţă-zi”
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar D69a-1 0
2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar D69a-2 0
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP) D69a-3 0
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) D69a-4 0
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) D69a-5 0
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) D69a-6 0
7. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII) D69a-7 474 436 14 17 35 436
8. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII) D69a-8 0
9. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D69a-9 0
10. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D69a-10 0
11. Numărul de elevi din învăţământul postliceal D69a-11 0
Total D69a 474 436 14 17 35 436
Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
Total niveluri şcoala 474 436 14 17 35 436
D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ (” A doua şansă”, ” cu frecvenţă -seral”, ” cu frecventa redusă”) în anul şcolar anterior, precizati situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme: Înscrişi la începutul anului şcolar In evidenţă, la sfârşitul anului şcolar Înscrişi pe parcursul anului şcolar Transferaţi  la alte unităţi Numar elevi care au abandonat Situaţie finală
Total elevi (toate nivelurile) D69b 327 307 20 307
VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent
(1) Flux şcolar
D70 Cu privire la situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului şcolar anterior, vă rugăm să precizaţi: Situaţia la final de an, inaintea examenului de corigenţă Situaţie finală, după examenul de corigenţă
D70a Situaţia elevilor din învăţământul „cu frecvenţă -zi”: Nr. repetenti Nr. corijenti Situaţie şcolară neîncheiată Total repetenti Situaţie şcolară neîncheiată
1. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) D70a-1
2. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) D70a-2
3. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII) D70a-3
4. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII) D70a-4 20 97 22 5 0
5. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII) D70a-7
6. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D70a-5
7. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D70a-6
8. Numărul de elevi din învăţământul postliceal D70a-8
Total elevi din învăţământul  de zi D70a 20 97 22 5 0
D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală Nr. repetenti Nr. corijenti Sit.sc.neînch. Total repetenti Sit.sc.neînch.
Numărul total de elevi din unitate, în alte forme de învăţământ D70b 20 2 9 0 0
D70c Pentru unitaţile de invatamant care au organizat în acest an scolar clase pregătitoare, care este numarul de elevi din aceste clase care au frecventat anterior gradiniţa D70c Numar elevi
(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior
D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma „cu frecvenţă -zi”, în funcţie de calificativele la sfârşitul anului şcolar anterior Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline Total
nesatisfăcăt. satisfăcător bine f.bine
1. Limbă şi comunicare D71-1 0
2. Matematică D71-2 0
D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma „cu frecvenţă -zi”,  în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri Număr de elevi, pe grupe de medii Situaţie şcolară neîncheiată Total
5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99  9 – 10
1. Învăţământul gimnazial D72a-1 0
2. Învăţământul liceal D72a-2 21 101 128 132 54 0 436 ATENTIE! Numar diferit de elevii din liceu
3. Învăţământul profesional D72a-3 0
4. Învăţământul postliceal D72a-3 0
D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior Număr de elevi, pe grupe de medii Situaţie şcolară neîncheiată Total
5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99  9 – 10
1. Total elevi (toate nivelurile) D72b 86 68 87 59 7 307
D73a Precizaţi numărul de elevi din unitate  (şcoala coordonatoare şi structuri) care în anul şcolar anterior au absolvit: Nr. absolventi înv. „cu frecvenţă-zi” Nr. absolventi alte forme
1. Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a) D73a-1 0
2. Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a) D73a-2 0
3. Numărul absolvenţilor de liceu- ciclu inferior (clasa a X-a) D73a-3 90 90
4. Numărul absolvenţilor de liceu (clasele a XII-a si a XIII-a) D73a-4 109 109
5. Numărul absolvenţilor stagiilor de pregătire practică după finalizarea ciclului inferior al liceului D73a-5 0
6. Numărul absolvenţilor de învăţământ profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D73a-6 0
7. Numărul absolvenţilor din învăţământul postliceal D73a-7 36 36
D73b In cazul ultimei clase de liceu (clasa a XII-a sau a XIII-a), vă rugăm să precizaţi numărul de elevi din anul şcolar anterior, conform cerinţei din tabel: Nr.elevi Numar de Numar de Elevi cu situatia
la inceput de an absolventi repetenti neincheiata
D73b 117 109 3 0
(2) Conditii de intrare in liceu pentru elevii cuprinsi in clasele a IX-XII
D74 In cazul unitatilor cu nivel liceal, in ce interval de notare s-a situat media minima de intrare in clasa a IX-a la forma „cu frecvenţă- zi”, pentru ultimele patru generatii de elevi ai scolii
Elevii cuprinsi in acest an in: Anul de referinta pt.intrarea in liceu Media minima de intrare in liceu, in anul de referinta
Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
1. clasa a IX-a 2013-14 1 2 3 4 5 6 D74-1 3
2. clasa a X-a 2012-13 1 2 3 4 5 6 D74-2 3
3. clasa a XI-a 2011-12 1 2 3 4 5 6 D74-3 2
4. clasa a XII-a 2010-11 1 2 3 4 5 6 D74-4 1
D75 In cazul unitatilor cu nivel liceal, estimati ponderea elevilor cuprinsi in acest an scolar, in cei patru ani de studiu din invatamantul „cu frecvenţă- zi”, intrati in liceu pe baza repartitiei, conform optiunii exprimate, dupa promovarea testelor nationale la finalul clasei a VIII-a:
Ponderea elevilor care au promovat testele nationale (examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a
sub 25% 25-50% 50-75% 75-90% peste 90% Toti elevii Niciun elev
1. Elevii din clasa a IX-a 1 2 3 4 5 6 7 D75-1 5
2. Elevii din clasa a X-a 1 2 3 4 5 6 7 D75-2 5
3. Elevii din clasa a XI-a 1 2 3 4 5 6 7 D75-2 6
4. Elevii din clasa a XII-a 1 2 3 4 5 6 7 D75-2 5
(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior
D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); se vor înregistra numai informaţiile referitoare la absolvenţii de gimnaziu din anul şcolar anterior (fără serii anterioare) Numărul elevilor cu note în intervalul: Total
Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
1. Limba română LRO D76-1 0
2. Matematică MAT D76-2 0
3. Limba maternă LMA D76-3 0
D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul şcolar anterior (fără serii anterioare) Numărul elevilor cu medii la bacalaureat în intervalul: Total
Sub 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
1. Învăţământ forma „cu frecvenţă-zi” D77-1 16 3 3 22
2. Alte forme D77-2 0
D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi absolvenţi care au promovat examenul): Nr.absolv. înscrişi la examen Nr. absolvenţi care au promovat examenul
1. Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) – învăţământ „cu frecvenţă-zi” D78-1
2. Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) – alte forme D78-2 25 22 ATENTIE! Numar mai mare de absolv. de Lic-inf
3. Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) – învăţământ „cu frecvenţă-zi” D78-3 87 87 ATENTIE! Numar mai mare de absolv. de Lic
4. Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) – alte forme D78-4
5. Învăţământ postliceal (certificare de nivel 3+) – învăţământ „cu frecvenţă-zi” D78-5
6. Învăţământ postliceal (certificare de nivel 3+) – alte forme D78-6 36 36
VIII. Ruta şcolară (destinaţia elevilor la finalizarea nivelului de studii)
ATENŢIE!  Întrebarea se referă la absolvenţi ai unităţii din anul şcolar precedent. Se va completa destinaţia  absolvenţilor şcolii, respectiv situaţia acestora la începutul anului şcolar curent, fie că s-au înscris în aceeaşi unitate, fie ca s-au înscris în clasa următoare în altă unitate de învăţământ.
D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regasesc in anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ Înv. „cu frecvenţă-zi” Alte forme
1. Numărul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent D79-01
2. Numărul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniţă D79-02
3. Numărul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent D79-03
4. Numărul de copii care au finalizat grădiniţa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa pregatitoare D79-04
5. Numărul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent D79-05
6. Numărul absolvenţilor de clasa a IV-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolară D79-06
7. Numărul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent D79-07
8. Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a ai acestei şcolii, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu D79-08
9. Numărul absolvenţilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuă studiile în învăţământul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învăţământ D79-09
10. Numărul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului,  în anul şcolar precedent D79-10 90 22
11. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practică de 6 luni D79-11
12. Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului  (ciclul superior ) D79-12 90 22
13. Numărul absolvenţilor de liceu (clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent D79-13 109
14. Numărul absolvenţilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învăţământ postliceal D79-14 18
15. Numărul absolvenţilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învăţământ superior D79-15 22
16. Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal în anul şcolar precedent D79-16 36
17 Numărul absolvenţilor învăţământului postliceal din unitate care s-au înscris în învăţământul superior D79-17
IX. Experienţe în evaluări internaţionale
D80 România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS – investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS – investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării obligatorii).
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, vă rugăm să precizaţi dacă:
D80a Şcoala Dvs. a participat, prin elevi de vârsta corespunzătoare, la evaluări în cadrul (încercuiţi toate variantele de răspuns care vă reprezintă):: Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.
1. PIRLS 1. DA 2. NU 3. Nu ştiu D80a-1 2
2. TIMSS 1. DA 2. NU 3. Nu ştiu D80a-2 2
3. PISA 1. DA 2. NU 3. Nu ştiu D80a-3 2
D80b În şcoala Dvs. au existat acţiuni de diseminare a informaţiilor obţinute din experienţa participării României la astfel de evaluări (analize de obiective, de instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte metodologice specifice)?
1. DA 2. NU 3. Nu ştiu D80b 1
XI. Alte realizari în activitatea şcolii
(1) Date referitoare la elevi
D81 In ce priveste diversificarea ofertei educationale a unitatii, prin organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, precizati numarul acestora, pe niveluri, precum si numarul de copii / elevi cuprinsi in alternativa educationala respectiva
Numar grupe/ clase Numar copii/ elevi
1. preşcolar D81-1
2. primar D81-2
3. gimnazial D81-3
4. liceal D81-4
D82 Estimaţi ponderea absolventilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolara si profesionala / asistenta psihopedagogica pe parcursul celor patru ani de studiu, in vederea profesionalizării şi/sau a continuarii educatiei in ciclul urmator Clasa a VIII Clasa a XII/XIII
D82 5
1. niciunul
2. sub 25%
3. 25-50%
4. 51-75%
5. peste 75%
D83 Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti) D83 40
(2) Date referitoare la cadrele didactice
D84 Precizati numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat) D84 5
D85 Precizati numărul cadrelor didactice din şcoala care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN D85 5
(3) Aspecte manageriale
D86 Precizaţi numărul de discipline opţionale din oferta şcolii: D86 7
D87 Precizaţi numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi străine D87 0
D88 Precizati veniturile proprii realizate prin : sponsorizări, participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi productive, prestari servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON)
D88 141 mii RON
RAEI – Partea  a II-a
Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior. Această secţiune se completează în document separat, format Word
RAEI – Partea a III-a
Evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă
Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică (H.G. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă – (H.G.1534/2008)
Această parte a chestionarului solicită directorului de şcoală o autoevaluare a unităţii pe baza unor indicatori de performanţă, care indică gradul de realizare a obiectivelor unităţii raportat la standarde. Evaluarea se face pe o scală calitativă (ordinală) de cinci trepte, prin acordarea de calificative în funcţie de nivelul de realizare a fiecărui indicator.

Indicatii privind completarea –  Cele cinci trepte sunt codificate numeric:
1  – Nesatisfăcător          2- Satisfăcător              3- Bine        4- Foarte Bine            5-Excelent

fiecare nivel (treaptă) fiind definit pe bază de descriptori. În dreptul indicatorilor caracteristici unităţii evaluate,  directorul va completa,  în caseta corespunzătoare,  codul numeric al  calificativului acordat. .

Dacă unitatea şcolară a fost subiectul unei vizite de evaluare externă,în spaţiul rezervat din tabel, pe lângă rezultatele
evaluării interne, directorul va completa şi rezultatul evaluării externe.

A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ Calificativ acordat
A01 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale Evaluare interna Evaluare externa
P01 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare, planul de acţiune al şcolii şi planul de implementare) P01 4
P02 Organizarea internă a unităţii de învăţământ P02 4
P03 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă P03 4
P04 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ P04 4
P05 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. P05 4
P06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi P06 5
P07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului P07 5
P08 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. P08 5
A02 Baza materială Evaluare interna Evaluare externa
P09 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare P09 5
P10 Dotarea spaţiilor şcolare P10 4
P11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare P11 4
P12 Utilizarea spaţiilor şcolare P12 5
P13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative P13 4
P14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare P14 5
P15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare P15 4
P16 Utilizarea spaţiilor auxiliare P16 4
P17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare P17 4
P18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare P18 4
P19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. P19 4
P20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare P20 4
P21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii P21 4
A03 Resurse umane Evaluare interna Evaluare externa
P22 Managementul personalului didactic şi de conducere P22 4
P23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic P23 4
B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ Calificativ acordat
B01 Conţinutul programelor de studiu Evaluare interna Evaluare externa
P24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale P24 4
P25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii P25 4
P26 Proiectarea curriculumului P26 4
P27 Realizarea curriculumului P27 4
P28 Existenţa parteneriatelor cu agenţi economici P28 4
B02 rezultatele învăţării Evaluare interna Evaluare externa
P29 Evaluarea  rezultatelor şcolare P29 4
P30 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) P30 4
B03 Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz Evaluare interna Evaluare externa
P31 Activitatea ştiinţifică P31 4
P32 Activitatea metodică a cadrelor didactice P32 4
B04 Activitatea financiară a organizaţiei Evaluare interna Evaluare externa
P33 Constituirea bugetului şcolii P33 4
P34 Execuţia bugetară P34 4
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII Calificativ acordat
C01 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii Evaluare interna Evaluare externa
P35 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională P35 4
P36 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii P36 4
P37 Dezvoltarea profesională a personalului P37 4
C02 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Evaluare interna Evaluare externa
P38 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare P38 4
C03 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării Evaluare interna Evaluare externa
P39 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării P39 4
C04 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral Evaluare interna Evaluare externa
P40 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral P40 4
C05 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării Evaluare interna Evaluare externa
P41 Optimizarea accesului la resursele educaţionale P41 4
C06 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii Evaluare interna Evaluare externa
P42 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ P42 4
C07 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite Evaluare interna Evaluare externa
P43 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii P43 4
C08 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii Evaluare interna Evaluare externa
P44 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii P44 4
RAEI – Partea  a IV -a                                                                                                    Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs
Această secţiune se completează în document separat, format Word.
Vă mulţumim pentru colaborare!
Nu uitaţi să salvaţi fişierul cu numele echivalent codului unitatii !